Parkeringsavgift kan införas på Lindängen

LINDÄNGEN.

Efter klagomål från boende på Kastanjegården på att icke-boende parkerar i området kan nu parkeringsavgift införas. Och då inte bara på Kastanjegården utan även på Munkhättegatan och Gånglåtsvägen.

– Det är ett stort problem och många har klagat på att människor har börjat parkera i området så när de boende behöver parkeringsplats finns inte det. Dels är det villaägarna på Kastanjegården, dels boende i hyresrätterna vid Gånglåtsvägen som har klagat, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd.

En del av bilarna står parkerade under en längre tid, trots att man i Malmö endast får stå parkerad på samma plats i högst ett dygn. Vid förra trafiknämndsmötet diskuterades därför möjligheten att införa trafikreglerande åtgärder som betalparkering på Kastanjegården, Gånglåtsvägen och Munkhättegatan.

– Inget är ännu bestämt, det är bara ett förslag som vi tar upp i nästa nämndmöte i slutet av månaden. Att avgiftsbelägga är ett sätt att komma till rätta med problemen, säger Joakim Florén, enhetschef på trafikregleringsenheten på gatukontoret.

Ett förslag är att parkeringsavgiften då ska vara tio kronor i timmen.

– Det är samma pris som Trianon tar för sin parkering. Sist jag pratade med Trianon fanns det många lediga platser i garaget. Men är något gratis eller billigare så väljer folk det istället, säger Andreas Schönström.

Han fortsätter:

– Rådet är att hyra en parkeringsplats. Att hyra ska vara billigare än att stå på gatan.

Publicerad 12 February 2018 08:17