Nu sänks hastigheten till 40 km/h även utanför Inre ringvägen

MALMÖ.

Nu sänks hastigheten utanför Inre ringvägen. I april kommer hastighetsgränsen i bostadskvarter att vara 40 km/ h istället för 50. Först ut är Husie.

I höstas fattade tekniska nämnden beslut om att hastigheten utanför Inre Ringvägen ska ha samma hastighet som innanför Inre ringvägen, nämligen 40 km/h. Att Malmö stad nu sänker hastigheten i villakvarteren handlar om riktlinjer från Trafikverket och SKL.

– För tio år sedan lade man fram ”Rätt fart i staden”, där man anpassar hastigheten till miljön. Malmö var en av städerna som deltog, med ett gott resultat. Sedan förändras ju städer. De förtätas och det blir fler bilar och då får man anpassa efter det, säger Malin Melin, utredare på gatukontoret.

Husie, Riseberga och Valdermarsro är först ut att få en ny, sänkt hastighet, vecka 15. Veckan därpå blir det Hylle, Bunkeflostrand och Klagshamn. Det följs av en informationskampanj om de nya hastigheterna i bostadsområdena i vecka 17. Det kommer fortsatt att vara 30 km/h vid skolor.

Samtidigt höjs hastigheten i industriområden till 60 km/ h.

–Vi har också justerat hastigheten på Stockholmsvägen Där var det 40 km/ h långt ut, men i början av februari kortade vi ner 40-sträckan. Nu är det sedan i början av månaden 60 km/ h i höjd med Almedalsgatan, säger Malin Melin.

Hastigheten på Annetorpsvägen och Inre ringvägen kommer att höjas till 90 km/h.

Att byta ut skyltar i de aktuella områdena är en kostsam historia.

– Jag vet inte den exakta kostnaden men det kommer att kosta mycket. Det rör sig om en hel del skyltar. Dyrast är det att byta ut de stora, tunga skyltarna på Inre ringvägen, säger Malin Melin.

Publicerad 12 February 2018 15:52