Beslut – Segevångsskolans elever flyttas till Kirsebergsskolan

SEGEVÅNG.

Vid ett extrainsatt grundskolenämndmöte under onsdagen beslutades det att Segevångsskolans elever flyttas till Kirsebergsskolan till hösten.

Det har varit flera turer kring Segevångsskolan och beslutet om dess framtid har skjutits upp ett par gånger. Under onsdagen hölls ett extra nämndmöte med enbart Segevångsskolan på agendan.

– Vi kom fram till att det inte går att bedriva skolundervisning på Segevångsskolan på grund av arbetsmiljön. Om vi inte själva fattar beslutet att lämna lokalerna, kommer miljöförvaltningen att göra det, säger Anders Rubin (S), skolkommunalråd.

Alternativet att sätta upp paviljonger som kan stå färdiga till hösten med fungerande skolverksamhet för 400 elever ansågs inte möjligt och avvisades därför. En anledning är att tidsbegränsade bygglov för paviljonger, enligt Stadsbyggnadskontoret, kräver att det har gjorts en rejäl avvägning mellan olika intressen, samhälleliga och enskilda. Om det finns ett annat alternativ som inte kräver ett tidsbegränsat bygglov så är det svårt att få ett obegränsat bygglov.

– Paviljonger på Segevångsskolans gård är omöjligt med samma skäl som att nuvarande skola inte är lämplig. De två andra möjliga platserna för paviljonger är antingen upptagna för andra tidsbegränsade insatser eller kommer att ligga i vägen för en mer långsiktig lösning, skriver han i ett brev till några föräldrar på Segevångsskolan.

Anders Rubin påpekar att den här typen av tidsbegränsade lösningar dessutom inte är attraktiva för personalen och att det är svårt att upprätthålla en god skolverksamhet.

– Så till hösten finns inga andra alternativ än att det som grundskoleförvaltningen föreslagit, nämligen att elever på Segevångssskolan flyttar till Kirsebergsskolan. Men samtidigt tycker vi att det vore önskvärt med en skola i området, säger Anders Rubin.

Bedömningen är ett en sådan permanent skola i framtiden borde ligga i Sege park. Nämnden ger i uppdrag till grundskoleförvaltningen att inleda diskussioner med berörda förvaltningar om det. Anders Rubin understryker att trots att det är nämndens önskan att det ska finnas en skola permanent i Segevångsområdet går det inte att säkert säga att det blir så.

– Det är många förvaltningar inblandade och beslutet är inte vårt, så vi kan inte utfästa att det blir så. Dessutom är det i så fall något som tar flera år, säger han.

Grundskolenämnden har också gett i uppdrag till grundskoleförvaltningen att vägarna från Segevång till Kirsebergsskolan behöver bli säkrare.

Grundskoleförvaltningen ska även tillsammans med andra förvaltningar undersöka förutsättningarna för att skapa en verksamhet riktad mot Segevångs barn- och ungdomar i de två kvarvarande byggnaderna, E och F, på Segevångsskolan. ”Här tänker vi oss att lokalerna kan användas av till exempel fritidsförvaltningen. Men det är viktigt att understryka att detta bara är uttryck för en önskan om att hitta en vettig användning för lokalerna. Vi kommer inte att ha något inflytande över den frågan i grundskolenämnden”, skriver han i brevet till föräldrarna.

Publicerad 07 February 2018 12:51