Malmöniornas betyg har ökat

MALMÖ. Både det genomsnittliga meritvärdet och behörigheten för gymnasiestudier för elever i årskurs 9 i Malmö har ökat sedan hösten 2016. Framför allt är det bland pojkarna som resultatförbättringen märks. Det visar en analys av höstterminens betygsresultat.

Meritvärdet har ökat från 217,3 hösten 2016 till 220,5 hösten 2017. Under samma period har gymnasiebehörigheten gått från 78,3 procent till 80,2 procent bland Malmös nior, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund. Men även den gruppen har förbättrat sina resultat, skriver Malmö stad i ett pressmeddelande.

Men cirka elva procent av eleverna i årskurs 9 saknar ett ämne för att nå grundläggande gymnasiebehörighet. Matematik och svenska som andraspråk är fortfarande de ämnen som har lägst måluppfyllelse.

– Vi fortsätter att prioritera utvecklingsarbetet inom matematik och svenska som andraspråk. Det finns stora möjligheter att öka elevernas behörighet genom detta arbete, säger Anders Malmquist, i pressmeddelandet.

Publicerad 19 January 2018 09:19

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag