Malmö har flest anmälda stölder i hela Skåne

Men antalet brottsanmälningar minskar

MALMÖ. Allt färre brott anmäls i Malmö stad. Trots det anmäls flest stölder i hela Skåne i landets tredje största stad. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, som bearbetats av nyhetstjänsten Newsworthy.

Under 2017 anmäldes 4 699 våldsbrott i Malmö stad, jämfört med 5 415 året innan. Under samma period anmäldes 23 950 stölder jämfört med 25 640 år 2016 och sexualbrottsanmälningarna minskar från 674 till 638. Trots detta toppar Malmö stöldligan i hela Skåne. Malmö hade år 2017 allra flest anmälda stöldbrott per invånare av de 33 kommunerna. 7 291 stöldbrott per 100 000 invånare, vilket är 43 procent fler än i hela Skåne.

Men när antalet anmälningar minskar i Malmö ökar de i hela länet. Skåne hamnar på tredje plats i landet när det gäller anmälningar av våldsbrott per invånare 2017. Samtidigt minskar antalet personer som uppger att de utsatts för någon form av våldsbrott. Däremot ökar det dödliga våldet i regionen.

– När vi ska uttala om oss om hur mycket våld vi har i samhället så är dödligt våld ett bra mått. Sedan kan de siffrorna variera mycket från år till år i länder som Sverige med lite dödligt våld, säger Felipe Estrada Dörner, kriminolog som forskar på bland annat brottslighetens utveckling, till Newsworthy.

I Region Syd där förutom Skåne även Kronoberg, Kalmar och Blekinge ingår, var antalet fall av dödligt våld 30 år 2016, jämfört med 18 året innan. Det innebär 1,6 fall per 100 000 invånare vilket är mer än rikssnittet på 1,1.

– Generellt kan man säga att vi hade fler offer för dödligt våld i Sverige för 25 år sedan. Bilden som ofta sprids om att brottsligheten i Sverige skulle vara utom all kontroll inte stämmer med den bild som forskning ger, säger Felipe Estrada.

Under 2017 anmäldes totalt 14 819 våldsbrott i Skåne län, jämfört med 15 632 året innan. Det är ändå fler än årssnittet sedan 1996. Misshandel är det vanligaste brottet, följt av rån och våldtäkt.

Utvecklingen av anmälda brott behöver inte följa antalet brott som faktiskt inträffat. Det kan exempelvis vara att människor är mer benägna att polisanmäla brott. Ökningen av våldsbrottsanmälningar i riket de senaste 15 åren kan därför ha flera förklaringar menar forskaren Anders Nilsson.

– Det finns en uppåtgående trend i anmälningarna som man inte sett på motsvarande sätt i offerundersökningar eller sjukvårdsdata, säger Anders Nilsson, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet, till Newsworthy.

– Den finns nog över tid en minskad tolerans för våldsbrott, så att allmänhet, men även skolor och arbetsplatser, oftare anmäler.

Bland kommunerna i Skåne län anmäldes flest brott per invånare i Helsingborgs kommun (1 559 per 100 000 invånare), och minst i Vellinge kommun med 400.

Brås rapport slår också fast att färre sexualbrott och stölder anmäls i Skåne, trots att länet har näst flest anmälda stöldbrott i hela Sverige.

Antalet våldsbrott per invånare i Malmö, jämfört med de andra kommunerna.

Antalet våldsbrott per invånare i Malmö, jämfört med de andra kommunerna. Grafik: Newsworthy

Antalet stölder per invånare i Malmö, jämfört med de andra kommunerna.

Antalet stölder per invånare i Malmö, jämfört med de andra kommunerna. Grafik: Newsworthy

FAKTA –Våldsbrotten i Malmö

Andelen våldsbrott som anmäldes förra året:

Misshandel 3 313

Rån 768

Våld mot tjänsteman 223

Våldtäkt 209

Försök till mord eller dråp 101

Grov kvinnofridskränkning 37

Olaga förföljelse 29

Grov fridskränkning 19

Publicerad 19 January 2018 10:05

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag