Möte om byggplaner i Bunkeflostrand

Chans att tycka till om Gottorps allé

Av
Markus Celander

BUNKEFLOSTRAND. Nu har bunkefloarna chansen att tycka till direkt när kommunen bjuder in till samrådsmöte om byggplanerna för Gottorps allé.

Syftet med detaljplanen är att tillföra bostäder och service, samt att utveckla områdets naturvärden, förklarar planarkitekt Jan Rosenlöf.

– Det handlar inte om att förändra områdets karaktär, utan om en fortsatt utbyggnad österut.

Den gamla trädallén ska bevaras, precis som träden som står där Gottorps gård låg tidigare.

– Vi har tagit fasta på strukturer i landskapet. Mer än hälften av planområdet täcks av grönyta, säger Jan Rosenlöf.

Fin åkermark kommer att försvinna, men i stället för matproduktion kommer denna mark att erbjuda rekreation och parker, och stärka sociala och kulturella värden, menar han.

– Det kan ses som en demokratiprocess, att vi gör marken tillgänglig för allmänheten. En annan positiv effekt är att biodiversiteten kan öka, jämfört med förhållandena på en åker.

Samrådsmötet hålls i Bunkeflostrands bibliotek måndagen den 22 januari klockan 18–19. Då finns planarkitekt Jan Rosenlöf och andra representanter på plats för att informera och svara på frågor.

Publicerad 18 January 2018 07:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag