Bilfritt genom Malmös parker föreslås

MALMÖ.

I ett medborgarförslag till Malmöinitiativet föreslås att gatorna som går genom Malmös stora parker ska stängas av för biltrafik. ”Låt parkerna vara gröna, lugna oaser och frizoner från biltrafiken”, står det i förslaget. Kommunalrådet Andreas Schönström (S) tror inte att förslaget kommer att gå igenom, men öppnar samtidigt upp att andra gator i staden kan omvandlas till gågator.

Av
Per Ingridz

Så här lyder det aktuella förslaget i sin helhet: ”Stäng av för biltrafiken i och genom våra stora parker i Malmö. Låt parkerna vara gröna, lugna oaser och frizoner från biltrafiken. Gör Kung Oscars väg (den som går förbi stadsbiblioteket) bilfri. Låt detta vara ett dedikerat cykelstråk. Gör Baltiska vägen (den som går genom Pildammsparken) bilfri. Låt detta vara ett dedikerat cykelstråk”.

Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik, miljö och trygghet, ser flera nackdelar med förslaget.

– Jag skulle nog säga att jag personligen inte tycker att vi ska stänga av de här gatorna för biltrafik. Mitt skäl är framförallt tillgängligheten till parkerna. Parkerna lockar väldigt många Malmöbor och en del kanske har svårt att ta sig fram annars. Det är bra att ha sådana här anslutningsvägar. Dessutom är Kung Oscars väg, som går genom Kungsparken, en väg till och från stadsbiblioteket.

Tror du att det är realistiskt att förslaget blir verklighet?

– Nej, jag tror inte det. Det skulle innebära stora problem med att ersätta parkeringsplatserna och framkomligheten. Ofta när man tittar på sådana här gator kanske man tänker att det kanske inte gör så mycket om man stänger av dem. Det blir dock kedjereaktioner, trafik och parkering flyttar till andra gator, som får stora problem. I dagsläget är det inte aktuellt att ändra det.

Störs du själv av biltrafiken i parkerna?

– Jag måste säga att jag inte har upplevt det så. Jag upplever att jag får ha parken i fred, trots att gatorna går rakt igenom.

Även om det inte är aktuellt att göra parkgatorna bilfria så blev det nyligen klart att Friisgatan ska vara sommargågata under ytterligare tre år. Det är även något som kan sprida sig till fler gator framöver.

– Vi håller på och tittar på olika platser i Malmö där det antingen kan bli gågata över säsong eller under vissa timmar på dygnet. Jag vill inte säga vilka adresser det handlar om idag. Det jag kan säga är att det har kommit in önskemål om Södra Skolgatan uppe vid Ölkaféet.

Publicerad 10 January 2018 16:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag