Ängar ska öka den biologiska mångfalden i Malmö

AUGUSTENBORG.

Sedan i våras odlas ängar i Augustenborg. Syftet är att öka den biologiska mångfalden i staden.

Det är Vinnovaprojektet BiodiverCity som står bakom satsningen, som görs i samarbete med SLU, Malmö stad och MKB. Första testområde är Augustenborg där tre oanvända ytor har omvandlats till äng. Ängar kräver näringsfattig jord och man försöker man hitta ett kostnadseffektivt sätt att anpassa näringshalten i jorden.

– En vanlig gräsmatta har nästan alltid för höga halter av kväve, fosfor och andra näringsämnen jämfört med ängsmark. Det gör att snabbväxande arter fort tar över och de långsammare arterna som finns på näringsfattiga ängar slås snabbt ut, säger Anna Bernstad, projektledare miljöutveckling MKB.

Ett sätt att anpassa näringshalten i jorden är att helt enkelt gräva bort det översta lagret gräs och jord från ytan och fylla på med mager, sandblandad jord. Något som kräver grävmaskiner och genererar ett avfall som måste hanteras samt kräver transporter.

– Vi vill istället hitta sätt att ”banta” jorden på plats genom att i stället tillföra sådant som gör att ängsväxter trivs. Vi testade att först kväva gräsvegetationen för att förenkla jordbearbetningen som gjordes helt för hand. Dessutom tillfördes olika mängder av kalk och halm, som har mycket lågt näringsinnehåll.

Hur har de boendes reaktioner varit?

– Vissa av ytorna blev jättefina medan andra inte nådde samma estetiska kvalitet. Detta var väntat då olika metoder testades och vi kan redan se vad som fungerar bra respektive mindre bra. Reaktionerna har varit blandade – mycket positiva under sommarmånaderna när det var fantastik blomsterprakt på en av ytorna, och mer frågande kring de andra som inte såg lika fina ut. Vi försöker därför förmedla att det är en del av ett forskningsprojekt och att det kan ta några år innan marken är riktigt bra som ängsmark.

Publicerad 08 January 2018 13:52

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag