Miljoner till allaktivitetshusen och biblioteken

MALMÖ. Det blir fortsatta satsningar på att fler malmöbor ska ta del av kulturlivet i staden. Bland annat ska det satsas på att erbjuda likvärdig tillgång till biblioteken i hela Malmö och områdesbibliotekens budget förstärks med 500 000 kronor. Dessutom får allaktivitetshusen på Lindängen och Hermodsdal ett tillskott på 1,5 miljoner kronor. Även kulturskolans budget förstärks med 1 miljon kronor. Detta efter beslut i kulturnämnden.

- Kultur är en viktig resurs i förvandlingen av Malmö till en hel stad där alla är med. För att nå upp till Malmö stads mål om hållbar stad och de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, behöver konstnärliga och kulturella uttryck användas på nya sätt, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö i ett pressmeddelande.

Totalt är det över 485 miljoner kronor som fördelas både till kulturförvaltningens institutioner, men också till det fria kulturlivet.

- Kulturbudgeten innebär ett arbete inriktat på att dels stärka Malmöbornas möjligheter till meningsfulla liv, ökat inflytande, samhörighet och identitet med hjälp av konst och kultur, dels stärka stadens utveckling och kreativitet med hjälp av konst och kultur. Men också att skapa bra förutsättningar för stadens konstnärer och kulturaktörer, säger Sylvia Björk, ordförande (S) i kulturnämnden, i pressmeddelandet

Publicerad 14 December 2017 10:44

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag