Sjukstuga för skadade fåglar

SPILLEPENGEN.

Fågelskydd Spillepeng har tagit hand om skadade fåglar i 20 år. Nu har Malmö stad inlett ett samarbete med den ideella verksamheten.

Längst in på Sysavs område ligger Fågelskydd Spillepeng, som är ett samarbete mellan Skånes ornitologiska förening och Sysav sedan 1997. Här rehabiliteras skadade vilda fåglar.

– En stor del av vården är att de skadade fåglarna får sitta i trygghet. Här sitter de väderskyddat och får mat och vatten. Ute skulle de inte kunna försörja sig själva, säger Kenneth Bengtsson, Skånes ornitologiska förening.

Det rör sig främst om fåglar som har blivit skadade av människor, till exempel påkörda, fastnat i trådar, flugit mot fönster eller landat på ett inhägnat område, i Malmö- och Lundregionen. I år har Fågelskydd Spillepeng gjort rekordmånga 500 insatser.

– Vi har aldrig gjort så här många insatser. Fåglar är mer utsatta i dag jämfört med för 20 år sedan. Biltrafiken har ökat och antalet glasrutor har ökat alldeles kolossalt. Och ju mer verksamma vi är desto mer kända blir vi hos allmänheten, säger Kenneth Bengtsson.

Mer än hälften av insatserna är i Malmö. Därför är det ganska naturligt att Malmö stad inlett ett samarbete med Fågelskydd Spillepeng.

– Vi har hämtat fåglar i Malmö stad i alla tider. Nu vidarekopplar Malmö stad samtal om skadade fåglar till oss.

Han fortsätter:

– Alla är välkomna att ringa, ibland handlar det om att ge råd. Många ringer om fågelungar under sommarhalvåret, men det är vi mycket restriktiva med. Fågelungar ska man låta vara där de är, med få undantag.

Inte heller tamfåglar och sjuka fåglar tas emot.

– Om vi tar emot tamfåglar sitter vi sedan med dem och jobb att hitta någon som vill adoptera dem. Och vi vill inte ha in sjukdom här.

Det finns plats för 15 fåglar på fågelskyddet. Det är lågsäsong nu och endast två vårdas där för tillfället. Det är en hornuggla som hittades vid motorvägen, troligen påkörd, samt en duva, som blivit påkörd vid Pildammsparken. Det är framför allt fiskmåsar och duvor som vårdas på fågelskyddet.

– Bland 500 insatser är 130 fiskmåsar. Av dem har vi klarat 20. Det handlar oftast trafikskador, och de blir ofta väldigt skadade.

Småfåglar får de inte in så ofta, då de oftast skadas vid fönsterkollisioner.

– Av dem som överlever en sådan kollision kan man som privatperson själv vårda, genom att låta dem sitta i en mörk skokartong i lugn och ro, utan mat och vatten, i två timmar.

Har du några favoritfåglar bland vårdtagarna?

– Alla fåglar är trevliga. Jag gör ingen skillnad, alla är egna individer och liknar inte varandra. Men jag måste erkänna att när vi får in mer udda fåglar så är det trevligt på sitt sätt. Ugglor är ofta trevliga att ha att göra med, de finner sig väl i buren, sitter lugnt och stilla och äter bra.

Är det något som allmänheten kan göra för att antalet skadade fåglar ska minska?

– Att inte kasta saker överallt, framför allt inte fiskelinor. Linor och band dras åt och arbetar sig inåt i benet. Till slut stryps blodtillförseln och fågeln får kallbrand. Fiskelinor är värst, tidens tand gör inget åt dem. Ibland sitter krokar i linorna och det är rent förkastligt om fåglar får i sig det. Man ska inte heller mata fåglar i stadsmiljö. En gång såg jag någon kasta ut mat på Bergsgatan och ett helt moln av fiskmåsar flög dit. De har bara ögon för maten och blir därför lätt påkörda. Någon dag senare hade någon lagt mat på mittrefugen på samma gata. Det är nästan så att man misstänker att man gjort det med vilje, för att få död på fiskmåsarna.

Publicerad 13 December 2017 09:09

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag