Kölnans fritidsby får kommunalt vatten

MALMÖ. Koloniområdet Kölnans fritidsby kommer nästa år att få ett nytt avloppssystem och anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Vattenledningarna som finns på koloniområdet i dag, och som anlades på 1960-talet lever inte upp till dagens miljömässiga krav. Kostnaderna för den nya vatten- och avloppsanläggningen kommer att fördelas mellan Malmö stad och koloniföreningen, där föreningen står för investeringen genom en årlig avgift. Samtliga driftskostnader betalas också av föreningen. För Malmö stads del handlar det om en investering på 20 miljoner kronor i bland annat nya spillvattenledningar, en pumpstation och vattenledningar fram till stugorna.

– Kolonilotterna har en lång historia i Malmö med starka traditioner som är värda att tas hand om. För många Malmöbor är kolonilotten en självklar del av avkoppling och semestertider, därför uppgraderas och moderniseras nu Kölnan, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande

Publicerad 13 December 2017 11:48

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag