Linje 8 nu aktuell för MalmöExpressen

MALMÖ. Busslinje 8, som går mellan Lindängen och Västra hamnen, är nu är aktuell för MalmöExpressen. Linje 8 är efter linje 5 är den näst mest trafikerade linjen I Malmö. Med Storstadsavtalet investeras flera miljarder kronor i Malmös kollektiv- och cykeltrafik under de kommande 15 åren, vilket gör infrastruktursatsningen till den största sedan Citytunneln.

Införandet av MalmöExpressen kommer att ske i etapper fram till den planerade starten i december 2019. I ett första skede handlar det bland annat om investeringar i hållplatser och cirkulationsplatser till en kostnad av cirka 60 miljoner kronor. Fram till år 2029 ska stadsbusstrafiken få sammanlagt fyra nya MalmöExpressen-busslinjer.

Inom ramen för Storstadsavtalet ska det byggas närmare 27 000 bostäder, varav 4 700 av dessa kommer att ligga utmed linje 8.

– I en växande stad måste också trafiken växa hållbart. Att satsa på cykel- och kollektivtrafik istället för utrymmeskrävande bilvägar ger inte bara bättre framkomlighet, ökad trafiksäkerhet och mindre utsläpp i staden. Det är också en prioritering som ger mer plats åt bostäder, skolor och parker. Och som gör staden tillgänglig även för dem som av olika anledningar inte kan eller vill köra bil, till exempel barn och äldre, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service, i ett pressmeddelande.

Publicerad 07 December 2017 09:14