Förorenad tomt saneras

JOHANNESLUST. På det gamla industriområdet Johanneslust är marken förorenad av verksamheter som bland annat tillverkning av takpapp och bekämpningsmedel. Nu saneras fastigheten Heliotropen för att det i framtiden ska kunna byggas bostäder på platsen. Det skriver Svevia på sin hemsida. Företaget har fått i uppdrag att utföra en schaktsanering. På plats kommer de även att ha vattenrening för att säkerställa att de vattensamlingar som bildas i schakterna, särskilt vid nederbörd, först renas innan det tillåts rinna ut i dagvattnet.

– Vi har tidigare utfört rivning av byggnader och cisterner som fanns på tomten. Redan då utfördes sanering av betong, förorenat trämaterial och jord. I det här uppdraget gräver vi djupare. När det är meningen att det ska byggas bostäder räcker det inte att bara städa på ytan, säger Johnny Palmberg, Svevia, på hemsidan.

De föroreningar som finns på området är bland annat PAH och fenoxisyror, vilka är cancerogena och reproduktionsstörande ämnen Saneringen ska vara klart i mars 2018.

Publicerad 06 December 2017 00:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag