Så mycket dyrare blir odlingslotterna

MALMÖ.

Från och med 2019 planerar kommunen att höja priserna för stadens odlingslotter. Anledningen är att verksamheten är mycket kostsam.

Det är efter förslag från fastighetskontoret som Malmö stads tekniska nämnd beslutat att höja taxorna för stadens odlingslotter. Man har dessutom beslutat att det krävs att man är folkbokförd i Malmö för att få teckna kontrakt.

– Vi vill hinna informera om de nya priserna och ge människor chans att bestämma om de vill fortsätta arrendera odlingslotten. Men vår förhoppning är att man vill fortsätta, säger Sarah von Liewen, avdelningschef på fastighetskontoret.

Malmö stad har 23 odlingsområden över hela Malmö. Storleken varierar mellan 20–200 kvadratmeter och arrenderas på årsbasis. Dagens priser ligger på mellan 2,25 till 7,50 kronor per kvadratmeter. I dagsläget har Malmö stad cirka 1 600 odlingslotter, varav nästan samtliga är utarrenderade.

Idag har verksamheten ett underskott på 900 000 kronor, exklusive personalkostnader. Kostnaderna för verksamheten omfattar bland annat VA, renhållning och städning/avröjning. Men trots att det är en kostsam verksamhet är det en verksamhet man vill utveckla.

– Odlingslotterna är till glädje för väldigt många, har jag förstått. Utvecklingen av odlingslotterna finns med i stadsutvecklingsprocessen. Det är ju en vinning för hela kommunen. Det ger goda nyttoeffekter, säger Sarah von Liewen.

I den nya prissättningen har man delat in odlingslotterna i tre kategorier. Kategori A (Annestad, Bispgatan, Djupadal, Fosie, Hagstorp, Hyllierankan, Mossagården, Navet, Sege Park – nytt område 2018, Svansjön, Ulricedal) kommer att kosta 8,50 kronor per kvadratmeter. Kategori B (Almvik, Granbacken, Lindeborg, Rosengårdsfältet, Stensåker, Valdemarsro, Vattenverksvägen, Vintrie, Vårsången, Östra koloniområdet) kommer att kosta 6,50 kronor per kvadratmeter och kategori C (Almåsa, Kölnan) kommer att kosta 3 kronor per kvadratmeter.

– Genom att ta ett bättre grepp om kostnaderna lägger vi grunden för en fortsatt utveckling av odlingsverksamheten på Malmö stads mark, säger Sarah von Liewen.

De nya villkoren för odlingslotterna börjar gälla i januari 2019.

Publicerad 23 November 2017 09:20