Två förskolor och en skola ska byggas i Hyllie

Av
Åse-Marie Nilsson

HYLLIE. Hyllie får två nya förskolor och en grundskola. Stadsbyggnadsnämnden har godkänt två detaljplaner för Hyllie, där en dem även pekas ut som ett pilotområde för att maximera lokal produktion av solenergi.

Den ena planen är en del av det nya kapitlet i Hyllies utveckling åt sydväst, mellan Sivåkersvägen, Almviksvägen och Citytunnelspåren. Här möjliggörs för en förskola, en grundskola, sporthall och 65 bostäder. Skoltomten är dimensionerad för cirka 600 elever.

Den andra planen gäller området sydost om Dagvattenparken och omfattar tre bostadskvarter med hus i 5–6 våningar, som ger förutsättningar för cirka 320–380 nya bostäder. Planen ger också möjlighet att bygga en förskola med plats för 140 barn.

Målsättningen är att Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. I Hyllie gäller ett klimatkontrakt som säger att energiförsörjningen ska bestå av 100 procent förnybart. Båda detaljplanerna har solenergi i åtanke, men området intill Dagvattenparken ska bli ett så kallat solkvarter. Det har valts ut som pilotområde för solenergi.,

– Malmö har stor potential när det gäller solenergi och det ska bli lättare för små och stora fastighetsägare att sätta upp solpaneler. Vi påskyndar själva utbyggnaden av solceller på alla kommunens skolor och andra lämpliga byggnader och solkvarteret är ett sätt att visa hur långt kommun och fastighetsägare kan gå tillsammans, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Publicerad 22 November 2017 00:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag