Fastighetsägare hotas av vite för fukt och dålig ventilation

MALMÖ. Miljöförvaltningen har vid flera tillfällen hittat brister med fukt, mögel och ventilation i en fastighet på Nobelvägen. Boende vittnar också om problem med råttor, obehöriga som kommer in på gården på natten och trasiga tvättmaskiner. Fastighetsägarna riskerar nu vite på totalt 150 000 kronor för att de inte åtgärdat problemen med fukt och ventilation.

Av
Per Ingridz och Fredrik Rubin

Miljöförvaltningen har gjort flera inspektioner i fastigheten på Nobelvägen, den senaste i början av september. Vid dessa har problem med fukt, svartmögel och bristfällig ventilation upptäckts i flera av lägenheterna. Trots att miljöförvaltningen har påtalat bristerna för fastighetsägarna flera gånger har de inte åtgärdats. Föreläggandena skulle ha uppfyllts i april då första överträdelsen skedde. Sedan dess har det varit ett löpande vite som pågick fram till en återinspektion i början av september. Nu har ärendet skickats vidare till mark- och miljödomstolen och fastighetsägarna riskerar vite på totalt 150 000 kronor.

En boende i fastigheten bekräftar att det är problem med ventilationen och är också missnöjd med en rad andra saker i fastigheten.

– Alla entréer är sönder, det är farligt för på natten kommer hemlösa och narkomaner in. Det finns heller ingen ventilation, när jag duschar måste jag lämna dörren öppen, annars kan jag inte andas. Lagar man mat i köket måste fönstret vara öppet annars blir det dimma. Det finns också råttor på gården, om man inte gör något åt det riskerar de att komma in även i lägenheterna. Tvättmaskinerna fungerar mycket dåligt och torktumlarna är också trasiga, berättar den boende.

Lokaltidningen Malmö har pratat med en av ägarna till fastigheten och denne säger att problemen med fukt och dålig ventilation, så vitt han vet, är åtgärdade.

– Vid årsskiftet fick vi information om problem med fukt och ventilation och så vitt jag vet ska det vara åtgärdat. Det är inte jag som sköter den dialogen, men är det problem så ska de lösas. Det jag vet är att vi har anlitat en VVS-firma för att åtgärda problemen och jag har inte hört något sedan dess. Jag har tagit för givet att det är klart och har inte fått någon skrivelse med anmärkning från kommunen, säger fastighetsägaren.

Det finns klagomål på att entrédörrarna är sönder och att folk kan komma in på nätterna, hur ser du på det?

– Entrédörrarna vet jag att de fungerar, det kan möjligen vara problem med dörrarna in till gården, men det ska vi fixa i så fall. Vi har också fixat dem redan, men de har blivit förstörda igen.

Problem med råttor, är det något som du känner till?

– Nej, jag vet inte. Det finns råttor överallt i Malmö, till och från även hos oss. Vi använder oss av Anticimex och deras råttfångare på gården.

Och trasiga tvättmaskiner?

– Ibland går de sönder och då lagar vi dem.

Publicerad 08 November 2017 10:43