Färre än hälften av lärarna hade pedagogisk examen på Vittra Västra hamnen

VÄSTRA HAMNEN. Enligt Skolverket är det önskvärt att 85–95 procent av lärarna på en skola har pedagogisk högskoleutbildning. På Vittra Västra hamnen var den siffran 48,8 procent förra året.
– Det råder dock brist på behöriga lärare och det är en utmaning som vi delar med övriga skol-Sverige, säger Jonas Rying, rektor.

I hela Malmö var siffran för andel lärare med akademisk högskoleexamen 80,6 procent, i grundskolan. Vittra Västra hamnen låg alltså betydligt lägre med sina 48,8 procent ifjol.
– Angående lärarbehörigheten, som i dagsläget är på 55 procent, så är vi naturligtvis inte nöjda med den. Precis som alla skolor vill vi ha 100 procent behöriga lärare och vi jobbar hela tiden för att öka andelen behöriga lärare. Det råder dock brist på behöriga lärare och det är en utmaning som vi delar med övriga skol-Sverige. När vi söker nya lärare är vi alltid tydliga med att vi söker lärare med behörighet och legitimation och redan till hösten kommer andelen behöriga lärare att vara klart över 55 procent, svarar rektor Jonas Rying, i ett mejl.

Hur påverkar den låga andelen lärare med pedagogisk utbildning undervisningen?
– Den påverkas inte nämnvärt. Vi arbetar strategiskt för att undervisningen ska påverkas så lite som det bara är möjligt av detta. De lärare som arbetar på skolan, som inte är behöriga, är noga rekryterade just för att utbildningen ska bli så god som möjligt, med relevant ämneskompetens och erfarenhet. Vi försöker hitta genomtänkta lösningar i de fall vi inte lyckas hitta lärare med rätt formell behörighet.

Lärare utan pedagogisk examen får inte sätta betyg, hur påverkar det de andra lärarnas arbetsbelastning?
– Ingen lärares arbetsbelastning påverkas speciellt mycket. I och med att vi jobbar i arbetslag förs det kontinuerligt diskussioner om våra elevers prestationer. Så när det väl ska sättas betyg är det varken en svårighet eller en överraskning.

Lärare utan pedagogisk examen får bara anställas ett år i taget, hur påverkar det verksamheten?
– De flesta av våra obehöriga lärare uppskattar sitt jobb så pass mycket att de antingen redan läser till lärare eller har för avsikt att påbörja lärarstudier. Det gör att en ettårig anställning passar dem bra. Det ger dem ytterligare motivation att läsa vidare.

Publicerad 20 April 2017 11:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag