Johan har ett unikt jobb på skolan

Hallå där Johan Rasmusson, trygghetssamordnareOxievångsskolan, vad gör en trygghetssamordnare?
– Det är en helt ny och unik tjänst, som fortfarande är under uppbyggnad. Om jag har förstått det rätt finns det bara trygghetssamordnare på två andra skolor i Sverige. Mitt främsta fokus är att träffa elever med hög frånvaro och coacha dem för att främja högre närvaro. Jag låter eleverna driva samtalet och de är väldigt bra på att själva hitta anledningar till frånvaron och lösningar på den. Vi diskuterar, tar fram strategier och sätter upp målbilder tillsammans. När de själva är med och sätter upp målbilder blir det ett helt annat engagemang från deras sida. Jag försöker stärka elevernas självkänsla och goda egenskaper samt lyfta dem.
– Det rör sig om elever i årskurs 6-9 och jag har hunnit träffa en del av dem två gånger. Av dessa är det en majoritet som visar på en förbättring redan, vilket är väldigt bra, tycker jag. Jag är glad och stolt över varenda en.
Vad gör du mer?
-Mitt andra fokus är att arbeta med incidenter och kränkningar. Det handlar väldigt mycket om förebyggande arbete. Vi arbetar mycket med trygghet på skolan. Eleverna får fylla i en enkät om trygghet och färgmarkera områden som de upplever som otrygga på skolan. Då kan vi tänka på det vad gäller exempelvis var vi ska ha rastvakter och på vilka tider.

Vad gjorde du tidigare?
– Jag var lärare i idrott och hälsa här på skolan. Det positiva är att jag redan hade en relation med eleverna när jag började som trygghetssamordnare. Skillnaden är att jag som idrottslärare träffade alla elever, nu träffar jag färre elever mer intensivt. Relationskapande är något väldigt viktigt för mig och skolan, för relationer är grunden till en positiv miljö och att det ska funka. Det är också viktigt att relationen till föräldrarna är bra.

Varför måste man numera ha en ”tagg” för att komma in på skolan?
– Skolan är till för elever och personal, vi vill inte att obehöriga ska befinna sig här. Det finns skyltar om hur besökare ska gå till väga för att komma in.

Publicerad 11 April 2017 06:56

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag