Delar av Sofielundspatrullen tillsammans med Anders Helm ,Jan Svärd, ordförande i Fastighetsägare Sofielund och Hjalmar Falck, vid kvarteret Cykeln. Foto: Åse-Marie Nilsson

Delar av Sofielundspatrullen tillsammans med Anders Helm ,Jan Svärd, ordförande i Fastighetsägare Sofielund och Hjalmar Falck, vid kvarteret Cykeln. Foto: Åse-Marie Nilsson

De jobbar för ett attraktivt Sofielund

SOFIELUND. Solpaneler, en städpatrull och fler bostäder. Sofielund är ett område i förändring. Inte minst har känslan av trygghet ökat, menar man på Fastighetsägare Sofielund och polisen.
Fastighetsägare Sofielund, som startades 2014, på initiativ av Fastighetsägarna Syd och Malmö stad, arbetar för att öka trivsel, trygghet och sammanhållning i området. Det är en ideell förening med nästan 40 medlemmar. Man arbetar utifrån BID- modellen, där kommersiella fastighetsägare och näringsliv samverkar för att tillsammans med civilsamhället och staden förbättra ett område.
– Det är ett fantastiskt sätt att arbeta på. Trots att det bara har gått två år, märker jag en ökad känsla av trygghet i området, säger Hjalmar Falck, utvecklingsledare på Fastighetsägare Sofielund.

Jonatan Örstrand, kommunpolis i Innerstaden, tycker också att området harblivit tryggare.
– Det finns en ”spill-over” effekt. Lilla Seved påverkar övriga Sofielund och Malmös innerstad, så det handlar om att angripa kärnan. Seved går upp och ned beroende på hur många kriminella som är där, men går man flera år tillbaka var det mycket värre. Det riktigt positiva är att det inte längre sker en nyrekrytering till de kriminella gängen i södra Sofielund.
Fastighetsägare Sofielund riktar just nu blickarna speciellt mot Norra Grängesbergsgatan.
– Vi tittar på verksamheter, miljölagstiftning, bygglov och så vidare. Man skulle exempelvis kunna flytta alla bilverkstäder och biltvättar till ett område, säger Hjalmar Falck.
Han ser Norra Grängesbergsgatan som ett framtida handelsstråk, där gatans ”tuffa charm” bibehålls.
Fastighetsägarna där förstår att det inte är en ”quick-fix”, utan att det tar en sex, sju år att förändra, men de tycker ändå att förändringarna kommit snabbare än vad man hade kunnat förvänta sig.

Ett sätt att öka områdets attraktion är att arbeta med miljön och hållbarhet. Exempelvis har åtta fastigheter i området har fått solpaneler och två till ska få. En elbilspool diskuteras. Området ska förtätas. Först ut är kvarteret Cykeln vid Lönngatan, där det kommer att bli 106 små lägenheter. De första kan stå klara redan till jul.

Något som ytterligare bidrar till känslan av trygghet är att Södra Sofielund numera ligger under snittet i Malmö vad gäller nedskräpning, enligt polisens mätningar. Detta är tack vare Sofielundspartrullen, som består av tolv långtidsarbetslösa, som städar områdets gator, torg och parker.
– De får ofta beröm från de boende, säger Anders Helm, arbetsledare på kommunteknik.

Partrullens arbetsområde inkluderar numera även Södervärn och Heleneholm. Dess närvaro i ”Knarkrondellen” vid Folkets park har haft en dämpande effekt på narkotikahandeln, menar man på polisen.
– Vi vill göra en ”mappning” av hela området, för att se vad som finns, vad som behövs, hur gång- och cykeltrafiken ser ut och så vidare. Och då inte bara i Sofielund, utan även till exempel i Sorgenfri, säger Hjalmar Falck.

Publicerad 14 March 2017 10:46