Lisa Hamfors i sitt “mini-mini-bibliotek”. Medan Tingdammsskolan finns i modulet blir det skolbibliotekarien som tar biblioteket till klassrummen. Foto: Markus Celander

Lisa Hamfors i sitt “mini-mini-bibliotek”. Medan Tingdammsskolan finns i modulet blir det skolbibliotekarien som tar biblioteket till klassrummen. Foto: Markus Celander

Hon har skolbiblioteket på sitt kontor

Röda tråden når skolbibliotekarie Lisa Hamfors

Av
Markus Celander

OXIE. När Tingdammsskolan revs ändrades förutsättningarna för elever och personal. Men inte bara negativt – för skolbibliotekarie Lisa Hamfors del innebar det att hon fick upp ögonen för nya sätt att jobba.

Sedan höstterminen har de Tingdammselever som går i förskoleklass och upp till årskurs 4 sin undervisning i två stora moduler som står uppställda på grusplanen på Oxie idrottsplats.

Här ska de gå i två år, tills den nya Tingdammsskolan står klar på samma plats som den gamla, det vill säga cirka två kilometer söderut.

Skolbiblioteket i skolan som revs låg förvisso i ett före detta klassrum – alltså inte i lokaler avsedda som bibliotek – men det var åtminstone större än det som finns nu.

–Detta är skolbiblioteket, ett mini-mini-bibliotek, säger Lisa Hamfors och sveper med handen runt sitt elva kvadratmeter stora kontor, där väggarna täcks av bokhyllor fullproppade med böcker.

När skolan flyttade in i modulerna innebar det mindre plats, och skolbiblioteket fick stryka på foten, åtminstone kvadratmetermässigt.

–Det går ju inte av utrymmesskäl att eleverna kommer in hit och lånar böcker. I stället kommer biblioteket till dem i klassrummen, förklarar Lisa Hamfors.

Det blir också svaret på frågan i förra veckans Röda tråden, som ställdes av rektorn på Tingdammsskolan, Kerstin Sjöberg: ”Hur får man till stånd ett skolbibliotek utan en bibliotekslokal?”. Lisa Hamfors placerar helt enkelt ut lämpliga böcker till eleverna i deras klassrum.

–Flytten till modulerna har inneburit att jag kommit ut ur min bekvämlighetszon, och tvingats hitta nya arbetssätt, och faktiskt sätt att förbättra verksamheten och samverkan med lärarna, säger Lisa Hamfors.

Hon värdesätter mötena med eleverna i deras klassrum. Vid dessa pratar hon och eleverna om böcker, och eleverna lämnar sina önskemål om vilka de vill läsa.

–Jag byter ut titlar regelbundet. Jag tycker att det är roligt, och jag vill gärna fortsätta med att besöka klassrummen. Men naturligtvis ser jag fram emot det nya skolbiblioteket i den nya Tingdammsskolan. Det är byggt för verksamheten och det ser fantastiskt ut på ritningarna.

Lisa Hamfors sänder Röda tråden vidare till Susanna Al Hmaidi på Oxiebiblioteket: ”Vad gör ni under läslovet?”.

Publicerad 25 October 2016 16:00