Frimodig Bunkeflopräst känner vemod

Berth Löndahl går i pension efter 38 år med församlingen i Bunkeflo

Av
Markus Celander

BUNKEFLO. Efter 38 år som präst i Bunkeflo går Berth Löndahl i pension.
–Det ligger ett vemod i att lämna, men ett frimod i nyfikenheten på vad som väntar, säger han.

Frimodig är ett ord som passar bra på Berth Löndahl. Ända sedan prästvigningen för 42 år sedan har han varit tydlig i såväl tal som skrift med sin övertygelse om att förkunnelsen om nåden i Jesus Kristus är central i hans prästgärning.

Ingen självklar tydlighet i en politiserad kyrka inom vilken ordet "tolerans" ofta förväxlas med självutplånande luddighet kring den egna religionen, menar han.

 - Tolerans måste ju betyda respekt för varandras olikheter. Jag får lita på att andra tål min tro på Jesus, eftersom jag själv har djup respekt för andras trostillhörighet, säger han.
 
Denna tydlighet, i kombination med hans långa tjänstgöring på en och samma plats, tror Berth Löndahl förklarar varför Bunkeflo Strandkyrka är så välbesökt – kyrkorummet rymmer 115 personer, men oftast är det fler än så på högmässorna.

–Vi får öppna dörrarna ut till foajén, så att folk kan sitta där också. Kyrkan är full av liv varje dag, av människor i alla åldrar. Kontinuitet betyder mycket – 38 år på samma ställe, och så bor jag här i Bunkeflostrand också. Jag har lärt känna och bli vän med väldigt många, och folk vet vem jag är.
 
Men det såg annorlunda ut när han kom till Bunkeflo 1978. Då fanns bara den hundra år gamla Bunkeflo kyrka, som ligger inåt land, vid Vintrie. Gudstjänstlivet då beskriver Berth Löndahl som "torftigt".

Bunkeflo kyrka hade med tiden kommit att ligga "fel", förklarar han – samhällets centrum hade utvecklats i Bunkeflostrand några kilometer därifrån, mot havet, och det var därför som Berth Löndahl blev drivande i att Strandkyrkan byggdes här 1990.

Med denna centralt belägna kyrka tog gudstjänstlivet en sådan fart att Strandkyrkan fick byggas ut. När den återöppnade 2005 var den dubbelt så stor.

–Men nu byggs det bostäder för fullt vid även vid den gamla kyrkan, och verksamheten växer även i den. Men det är en resa jag inte kommer att vara med på. Det känns vemodigt, men jag blir 66 år och har haft min tid. Jag är nöjd på ett plan, men samtidigt känner jag otillräcklighet när jag tänker på allt jag borde hunnit med bättre, alla möten, alla människor, alla situationer.

Men han känner även frimod, påpekar han – en nyfikenhet inför vad som väntar. I alla år har Berth Löndahl varit en flitig skribent av artiklar och böcker som berör kristen tro. Nu ska han fokusera på detta fullt ut – förutom präst kan han snart titulera sig redaktör för den teologiska tidsskriften Svensk Pastoraltidsskrift.
Berth Löndahl håller sin sista högmässa i Bunkeflo kyrka på söndag den 4 september klockan 10, och i Strandkyrkan klockan 18.

Publicerad 28 August 2016 13:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag