Kvarndala visar sin unika trädgård

”De gamla arterna är mer motståndskraftiga än dagens hårt framdrivna"

Av
Markus Celander

VÄSTRA KLAGSTORP. I Kvarndala trädgård växer arter som är så ovanliga numera att forskarnas intresse väckts. På söndag hålls här öppet för allmänheten under det rikstäckande evenemanget Tusen Trädgårdar.

Kvarndala Kulturhistoriska Förening ärvde Kvarndala gård av lantbrukaren Gösta Mårtensson år 2000.

På gården driver föreningen bland annat en rad studiecirklar. Ingegärd Regnell är cirkelledare för Trädgårdscirkeln, som sedan 2008 arbetar med att restaurera gårdens cirka 1500 kvadratmeter stora trädgård.

–När vi tog över gården var här helt igenväxt med sly och ogräs. I början var arbetet rena arkeologin, berättar Ingegärd Regnell.

Hennes make, Bjarne Harved, som också är engagerad i arbetet, berättar om hur de letade efter de gamla gångarna.

–Ibland hittade vi kantstenar, men annars tittade vi på gamla foton som tagits av folk som bodde på gården, samt flygfoton. Det gav oss en uppfattning om hur vi skulle gå till väga, säger han.

När allt sly schaktats bort kom de gamla arterna upp igen, efter flera decennier i dvala.

Trädgårdscirkelns arbete med att ta fram småbruksträdgården på Kvarndala från 1930-talet väckte intresse på det nordiska forskningsinstitutet NordGen, som verkar för bevarandet och nyttjandet av växter.

–Vi har ett utbyte av frön och plantor med dem, säger Ingegärd Regnell, och visar en gammal art av Riddarsporre som väckt NordGens intresse.

Den skiljer sig mot moderna genom att den inte sloknar, och just robustheten är kännetecknande för de gamla arterna, oavsett om det är blommor eller grönsaker, förklarar Bjarne Harved.

–De är ofta mer motståndskraftiga, vilket ju bevisas av att de funnits så länge. De är inte lika känsliga för mjöldagg eller väder och vind. Vi har tulpaner här från 40-talet. Dagens tulpanlökar håller två säsonger, sedan försvinner de – de är så hårt förädlade, med konsekvensen att de blir svagare.

Under Tusen Trädgårdar öppnas Kvarndala trädgård upp för allmänheten. Viss försäljning av plantor från trädgården kommer att ske, berättar Ingegärd Regnell.

–Det är ju egentligen inte säsong nu mitt i sommaren, vi får se vad vi har. Men vi har ju öppet hus här till hösten igen, då finns det mer.

Fotnot. Tusen Trädgårdar arrangeras över hela landet på söndag 3 juli. På Kvarndala gård klockan 10–17. För mer info om Tusen Trädgårdar: www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar.

Kvarndalas Riddarsporre slokar inte som växtens modernare släktingar, förklarar Ingegärd Regnell.

Kvarndalas Riddarsporre slokar inte som växtens modernare släktingar, förklarar Ingegärd Regnell.

“Potatislök växer i knippe, och går inte att skörda med maskin på samma sätt som vanlig lök. Därför syns den sällan i handeln”, säger Ingegärd Regnell.

“Potatislök växer i knippe, och går inte att skörda med maskin på samma sätt som vanlig lök. Därför syns den sällan i handeln”, säger Ingegärd Regnell.

Publicerad 30 June 2016 08:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag