Minna Wingren Bergman och Ella Sjöberg på Malmö latinskolans tak, där det odlas bland annat solrosor och tomater.

Minna Wingren Bergman och Ella Sjöberg på Malmö latinskolans tak, där det odlas bland annat solrosor och tomater.

Modellskola som smittar av sig

Av
Ida Eriksson

CENTRUM. Projektet Modellskolan är inne på sitt sista läsår, men på Malmö latinskola kommer arbetet med tema hållbar utveckling att fortsätta. Förhoppningen är också att det ska smitta av sig på alla skolor runt om i landet. Detta med hjälp av en film som Naturskyddsföreningen har spelat in.
– Förra veckan när vi kom in i matsalen hade de lagt upp all mat som hade slängts dagen innan.  Det blev ett stort diskussionsämne den dagen, säger Ella Sjöberg och Minna Wingren Bergman som förvånades av mängden svinn.
De går andra året på Malmö latinskola och är väl bekanta med begreppet hållbar utveckling. I ett samarbete med Naturskyddsföreningen och Malmö högskola har Malmö latinskola  projekterats som en modellskola för hur temat hållbar utveckling kan implementeras i det dagliga skolarbetet, i alla ämnen. Projektet startades för tre år sedan och har inneburit en hel del annorlunda skolarbete för eleverna. 
Arbete med Sege park
Av de drygt 100 projekt som hittills har gjorts på temat är arbetet med Sege Park det största för Ella Sjöberg och Minna Wingren Bergman.
– Vi blev uppdelade i olika grupper och fick problem som vi skulle lösa, berättar Minna Wingren Bergman som själv hamnade i biologigruppen.
– Vår uppgift var att räkna ut hur stora odlingsytor som behövdes för att området skulle kunna bli helt självförsörjande. Vi kom fram till att de grönområden som fanns inte räckte och att man därför skulle kunna odla på taken. Vi var lite inne på insekter som mat också, berättar hon.
För Ella Sjöberg, som hamnade i fysikgruppen, bestod uppdraget i att komma på hur husen kunde värmas upp utan el.
"Över förväntan"
Resultatet av elevernas arbete, bland annat en stor modellbyggnad av området, redovisades  inför andra skolor, politiker och tjänstemän med flera.
Sophie Nordström på Naturskyddsföreningen är projektledare för Modellskolan.  Hon är positivt överraskad över elevernas och lärarnas engagemang på Malmö latinskola.
– Det har gått över förväntan. Och då hade jag inte låga förväntningar, men en stor respekt för att lärare jobbar i en stressig arbetsmiljö.
Har smittat av sig
Enligt Sophie Nordström har  lärarna på Malmö latinskola dock tyckt att det har gått för långsamt med arbetet för en hållbar utveckling.
– Särskilt under första projektåret var det en del som ville göra mer och tyckte att vi gjorde för lite. Starkt engagemang finns det mycket av hos lärarna, däremot saknas det ibland en faktagrund för att kunna ta upp ämnet gränsöverskridande, i alla ämnen. Därför har vi med hjälp av Malmö högskola haft fortbildning och forskningscirklar.
Att Modellskolan har smittat av sig på andra skolor har Sophie Nordström redan kvitto på. Hon har precis kommit hem från Uddevalla dit hon blivit inbjuden för att berätta om projektet inför politiker, tjänstemän, rektorer och lärare.
– Jag och Maria Jarlsdotter på Malmö latinskola har blivit inbjudna till flera skolor och konferenser för att berätta om Modellskolan, berättar Sophie Nordström som tycker att den nyinspelade filmen kommer väl till pass vid sådana tillfällen. 
För Naturskyddsföreningen avslutas projektet Modellskolan med en slutkonferens  den 25 april nästa år, men på Malmö latinskola fortsätter arbetet.
– För Naturskyddsföreningen och Malmö högskola är Modellskolan ett tidsbestämt projekt, för oss är det för evigt, säger Maria Jarlsdotter, rektor.

Modellskolan

... är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Malmö högskola och Malmö latinskola.

...syftar till att få in ämnet hållbar utveckling i det dagliga skolarbetet ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

...är inne på det sista av tre läsår.

...dokumenteras på flera olika sätt, varav följeforskningen och forskningscirkel som Malmö högskola leder, publiceras löpande på Naturskyddsföreningens webbsidor

Publicerad 23 September 2015 05:00