Malmö Högskola tillåter inte forskare att problematisera kring multikulturalism, menar Göran Adamson, docent i sociologi. Malmö Högskolas rektor, Stefan Bengtsson, känner inte igen det Göran Adamson beskriver. Foto: Markus Celander

Malmö Högskola tillåter inte forskare att problematisera kring multikulturalism, menar Göran Adamson, docent i sociologi. Malmö Högskolas rektor, Stefan Bengtsson, känner inte igen det Göran Adamson beskriver. Foto: Markus Celander

Docent:

Malmö Högskola är vänsterpolitiserad

Sociologidocent Göran Adamson sades upp - menar att det berodde på ideologi

Av
Markus Celander

MALMÖ. ?Efter att ha undervisat på Malmö högskola i tio år blev han i fjol uppsagd. Sannolikt av ideologiska orsaker, menar han själv.
– I min forskning dristade jag mig att problematisera kring multikulturalism och det kan man inte i Malmö, säger docenten i sociologi, Göran Adamson, som nu undervisar på Köpenhamns Universitet istället.

När ryktena började gå för två år sedan på Malmö högskola att det skulle dras ner på personal på Institutionen för Socialt Arbete, ISA, trodde Göran Adamsson att han satt säkert. Han hade tio år i staten, och han var enligt sina studenters kursutvärderingar en populär och omtyckt lärare.

Sex tjänster av 61 drogs in på grund av arbetsbrist, och en av dessa visade sig vara Göran Adamsons. Han blev formellt uppsagd i januari 2014.
– Men trots att jag blivit uppsagd sa min dekan att jag inte behövde oroa mig.
Och det såg lovande ut – kort efter sin uppsägning fick Göran Adamson ett prestigefyllt centralt uppdrag – att åka till Hong Kong i tre veckor och för Malmö Högskolas räkning diskutera samarbete och strukturella finansieringsprojekt med ett stort universitet där, Hong Kong Polytechnic University.
– När jag kom tillbaka därifrån fick jag höra från Malmö Högskolas ledning att de var mycket nöjda med arbetet jag gjort.

39 av 61 undantagna
Men två veckor senare förändrades allt, berättar Göran Adamson. Då hade hans bok, Svensk mångfaldspolitik – En kritik från vänster, kommit ut. I denna bok ger Göran Adamson svidande kritik mot politiseringen av de svenska lärosätena, och framför allt då implementeringen av multikulturalism som ideologi i all verksamhet.
– Multikulturalismen är ju Malmö högskolas paradgren, påpekar Göran Adamson.
– Cheferna skällde och svor åt mig. De sa inget om min bok, utan bara att det fanns omfattande kritik mot mig från studenter och kollegor. Jag hade samarbetssvårigheter och min undervisning dög inte, sa de.

Göran Adamson berättar han inte var den ende på ISA som upplevde uppsägningsprocessen som märklig. Av personalen på 61 personer var 39 stycken undantagna turordningskretsen. Det innebar att dessa 39 inte löpte någon risk att sägas upp.
– Antalet tjänsteår spelade alltså ingen roll för dem. Varför just dessa personer var undantagna fick jag aldrig veta. Det enda svar jag fick från ledningen var att dokumenteringen av detta bara är ”arbetsmaterial”, och då gäller inte offentlighetsprincipen.
Frågetecken kring uppsägning
Carl Falck, förbundsjurist på SULF, Sveriges universitetslärarförbund, där Göran Adamson var medlem, förklarar att undantag av denna omfattning är möjligt enligt det statliga kollektivavtalet, som Malmö högskola hänvisar till.
– Det ger arbetsgivaren rätt att komprimera turordningskretsen till att endast omfatta personer med ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” – det vill säga personal med arbetsuppgifter som Malmö högskola inte anser sig ha behov av längre.

Efter att Göran Adamson blivit uppsagd kallade SULF till tvisteförhandling angående hans fall.
– Vi tyckte att det fanns alldeles för många stora frågetecken kring hans fall, och då menar jag främst det här med ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” – hur jämför man detta? Hur definieras detta? Sammantaget tyckte vi att det såg illa ut, det som Malmö högskola gjorde, men när vi till slut kokat ner alltihop till den juridiska delen så kände vi att vi inte kunde gå vidare, säger Carl Falck.

Möttes med tystnad
Göran Adamson berättar om en rad händelser under sina sista två år på Malmö högskola där han blev illa behandlad av sina chefer. En behandling som kulminerade efter att boken Svensk mångfaldspolitik – En kritik från vänster kommit ut i mars 2014.
– Jag är heller inte typen som lägger tid på att socialisera med ”rätt” personer i ledningen. Jag undervisade, forskade och skrev artiklar.

Och här ligger också huvudproblemet, menar han – hans forskning.
– Jag ifrågasätter den multikulturella ideologi som genomsyrar hela Malmö högskola. Och jag gör det från vänster. Multikulturalism är under ytan en konservativ idé. Denna kritik är vanlig utomlands, och jag vill föra in denna diskussion i Sverige.

Hur menar du när du säger ”konservativ”?
– Multikulturalister pratar bara om rötter, och det finns bara en annan grupp i samhället som är lika hypnotiserad av rötter och det är SD. SD vurmar för de egna rötterna, medan multikulturalisterna vurmar för exotiska kulturers rötter.
Göran Adamson för fram dessa påståenden i Svensk mångfaldspolitik – En kritik från vänster. Boken omtalades aldrig med ett ord på ISA, berättar han.
– Normalt är man annars mycket begiven på att fira allsköns tryckt material från kollegor.

Vänsterpolitiserat lärosäte
Lokaltidningen Malmö intervjuade Göran Adamson i samband med att boken släpptes. Redan då upplevde han det som att han fått sparken på grund av sin bok, men ville inte ta med det då eftersom han vid denna tidpunkt hade facket inkopplat och tvisteförhandlingar pågick.

I dag tvekar han inte att berätta – sedan en tid har han ett externt lektorat i Köpenhamn där hans bok ingår i kurslitteraturen, och nyligen fick han fast anställning på ett svenskt universitet längre upp i landet.
– Ett seriöst lärosäte, där verksamheten inte är vänsterpolitiserad som på Malmö högskola. Det blev min undergång att jag forskar om multikulturalism och fascism – jag skulle forskat om blommor istället.

När du säger ”vänsterpolitiserad”, kan du ge exempel?
– Vid introduktionsmötet häromåret för nya studenter till socionomprogrammet hade man från ISA bjudit in en talare från Revolutionär Kommunistisk Ungdom. Jag undervisar om akademisk integritet. Var fanns killen från SDU för att balansera bilden? På Malmö högskola försöker man lära studenterna att tänka ”rätt”, men på en akademisk institution ska man lära ut att tänka om rätt och fel och om gott och ont.

Rektor känner inte igen bilden
Eftersom Göran Adamsons före detta närmaste chefer har valt att inte kommentera kritiken, har Lokaltidningen Malmö bett Malmö Högskolas rektor Stefan Bengtsson att svara.
– Det Göran Adamson beskriver är ingenting jag känner igen mig i under mina fyra år på Malmö högskola, säger Stefan Bengtsson.

Göran Adamson nämner som exempel introduktionsmötet då man bjudit en talare från Revolutionär Kommunistisk Ungdom, och ingen som kunde balansera bilden.
– Det är jag inte rätt person att svara på, jag befinner mig som rektor långt ifrån den praktiska undervisningssituationen du nämner. Om det har skett något misstag i balansen, är något jag har svårt att kommentera.

Men om detta har skett, skulle det vara ett misstag?
– Högskolan är en arena där olika åsikter ska brytas och vår kultur ska utgå från akademiska värderingar och kvalitetskontroll. Jag känner inte igen att det skulle förekomma någon politiserad kultur. När det gäller uppsägningen så är det inget jag kan kommentera när det gäller individen. Vi har följt de lagar och avtal som gäller.

Publicerad 01 July 2015 06:00