Rivningen satte ?igång förra veckan och beräknas påga restan av året. ?foto: john nordh

Rivningen satte ?igång förra veckan och beräknas påga restan av året. ?foto: john nordh

Nu rivs det gamla tryckeriet

Av
John Nordh

John Nordh

BULLTOFTA. Rivningen av Hemmets Journals gamla tryckeri vid Sallerupsvägen är nu igång. Arbetet beräknas pågå resten av året.
Rivningen började förra veckan. Arbetet började på den västra delen av byggnaden.
Rivningen är beräknad att pågå hela året ut. Ingen del av byggnaden kommer att bevaras.
350 lägenheter
Anledningen till att den gamla tryckeribyggnaden rivs, är att Midroc Property Development planerar att bygga 250 nya lägenheter på platsen. Utöver det finns möjlighet att uppföra ytterligare cirka 100 bostäder öster om tryckeriet
– Vi tänker oss en blandning av både hyresrätter och bostadsrätter, säger Karin Skiöld, kommunikationschef på Midroc Property Development.
Företaget siktar på att sätta spaden i jorden någon gång under 2016. Blir det så kan de första nya bostäderna vara inflyttningsklara under 2017.
I detaljplanen som antogs  av stadsbyggnadsnämnden i februari, ges även möjlighet för handel i området.
Ny förskola
I kvarteret planeras också för en förskola. Enligt detaljplanen kan den rymma fyra avdelningar samt en uteavdelning.
Totalt handlar det om 100 nya förskoleplatser.
 

Publicerad 29 April 2015 12:17