Ju längre planerna för området fortskrider desto bättre tycker syskonen Karyd att läget känns. Längs med kanalen planeras det för ungefär 160 nya bostäder.

Ju längre planerna för området fortskrider desto bättre tycker syskonen Karyd att läget känns. Längs med kanalen planeras det för ungefär 160 nya bostäder.

Saluhallsprojekt nära hjärtat

Av
Anna Fröjd

UNIVERSITETSHOLMEN. Nina Karyd-Hansson och Martin Karyd har både fastighetsförvaltning och matintresse med sig hemifrån. Nu storsatsar Limhamnsföretaget för att förena nytta med nöje intill Malmö live.

På Limhamn förvaltar syskonen Karyd hyreslägenheter i familjeföretaget Annabostäder sedan ungefär sju år tillbaka. Nu tycker de att de kan det tillräckligt bra för att våga utmana sig själva på andra sätt. Genom att både låta bygga och i framtiden förvalta Malmös, i dagsläget, enda saluhall hoppas de kombinera det delade matintresset med sitt fastighetsbolag.
– Det måste finnas mycket hjärta i ett sånt här projekt, säger vd:n Martin Karyd som själv är gammal kock och kökschef.

Tittat länge på huset

Saluhallen ska byggas i den gamla tegelruinen nära Malmö hovrätt. Huset som från början varit stationshus för godståg är kulturmärkt och har stått oanvänt sedan 1955. Naturen har helt tagit över byggnaden som saknar både tak, fönster och dörrar.
– Vi köpte tegelskalet för drygt ett år sedan men vi hade tittat på det under en längre tid, säger Martin Karyd.
Att bygga om och förvalta en k-märkt byggnad innebär speciella utmaningar.
– Det har varit många förhandlingar och alla möjliga utmaningar kom med. Vi hade tidigt kontakt med stadsantikvarien och Malmö stad, säger Nina Karyd-Hansson, vice vd.
Nu väntar de på att en lång och kostsam planändringsprocess ska bli klar så att de kan börja förverkliga bygget.
Men den gamla ruinen innebär inte bara utmaningar, i alla fall inte på lång sikt.
– Det gynnar oss att det är en byggnad som skapar en känsla som inte går att skapa om man bygger nytt. Den bidrar till charmen, säger Nina Karyd-Hansson.

Tanken är att saluhallen ska ha en industriell stil med mosaikgolv som löper genom de två byggnaderna. Bild: Wingårdhs

Tanken är att saluhallen ska ha en industriell stil med mosaikgolv som löper genom de två byggnaderna. Bild: Wingårdhs

Letar hyresgäster

Arkitekt är Joakim Lyth på Wingårdhs arkitektkontor och inspirationen kommer framförallt från saluhallen i Höganäs och Torvehallarna i Köpenhamn.
Förutom den redan existerande byggnaden kommer en tillbyggnad att klämmas in mellan det gamla stationshuset och parkeringshuset.
Tanken är att saluhallen ska rymma sammanlagt cirka 15 hyresgäster där stationsbyggnaden inhyser råvaruhandel och tillbyggnaden fylls av ett utbud av matserveringar.
– Det ska inte bara vara anklever och hummer. Det finns en matkultur idag som lockar fler och har en större bredd, säger Martin Karyd.
Just nu letar de hyresgäster bland lokala entreprenörer.
Investeringen beräknas kosta runt 40 miljoner kronor. Men från hyresgästerna på Limhamn har de bara fått positiva reaktioner.
Den positiva responsen tror syskonen Karyd beror på att hyresfastigheterna förvaltats väl.

Publicerad 04 April 2014 09:00