Bilstopp krockar med strävan för tillgänglighet

VÄSTRA HAMNEN. Boende vid Scaniaplatsen störs av felparkerade bilar och tät trafik under sommarhalvåret. Kommunen vill inte göra något åt de upplevda problemen och nu överklagar Birgitta Sjöman avslaget. Den avsmalnande gatan är gångfartsområde och det råder parkeringsförbud förutom på de fåtal anvisade platserna. Gatstumpen under Birgitta Sjömans balkong blir en vändplats för alla de som stått parkerade eller inte hittat någon parkeringsplats och det är framförallt ljudnivån som stör. – Det är väl bekvämlighet. Hade de kunnat köra ner till bryggan hade de gjort det, tror Birgitta Sjöman.

Lång väntan på svar

Den 13 juli skickade hon, som representant för seniorboendet, in ett klagomål med förslag på åtgärder. Helst skulle hon vilja att de satte upp hinder så att det inte går att köra ner på gatan, alternativt att parkeringsplatserna på gatan flyttas till motsatt sida för att trafiken ska flyta på bättre. Dessutom önskar hon fler parkeringsvakter som skulle motverka de många felparkeringarna. Svaret från kommunen dröjde och trots påminnelser kom inte avslaget förrän i slutet av november. – Jag får en känsla av att de lagt ärendet åt sidan och det har inte funnits någon möjlighet att diskutera, säger Birgitta Sjöman. Det är tydligt att det inte bara är de felparkerade bilarna, utan också bemötandet från kommunen, som stör Birgitta Sjöman. – Vad ska vi ha lagar och förordningar till när vi inte får gehör, säger hon.

Tillgängligt för alla

I avslaget från tekniska nämnden fastslår de att de inte vill förbjuda trafik med hänvisning till att Västra hamnen ska vara tillgängligt för alla. – Folk får gärna gå eller cykla men stoppa bilarna. Det är trevligt med människorna och ungdomarna men det måste vara ordning och reda, säger Birgitta Sjöman. Milan Obradovic (S), ordförande på gatukontoret, har en annan syn på tillgänglighet. – Vi bygger ett Malmö för alla och det kräver tillgänglighet för alla transportslag, säger Milan Obradovic. Även om kollektivtrafiken i Västra hamnen är väl utbyggd menar Milan Obradovic att det finns folk som reser dit från områden som har sämre kommunikationer. – Det är inte bara Malmöbor som kommer hit utan även folk utanför Malmö. Vi kan inte stänga av platser dit vi vill att folk ska komma, säger han.

Fler kontroller

Trots det negativa beskedet i yttrande öppnar Milan Obradovic upp för ökade kontroller under sommaren. – Vi har ett avtal med Parkering Malmö att de ska kolla gatan ett visst antal gånger om dagen och vi kan beställa fler koller. Det är möjligt att vi gör det till sommaren, säger Milan Obradovic.

Publicerad 29 January 2014 12:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag