På tomten mellan Stapelbäddsparken och Ica Maxi ska en ny skola byggas, i skolbyggnaden planeras också för en fritidsgård. På bilden syns skateboardåkaren Filippo Ferrazzi. Foto: Per Ingridz

På tomten mellan Stapelbäddsparken och Ica Maxi ska en ny skola byggas, i skolbyggnaden planeras också för en fritidsgård. På bilden syns skateboardåkaren Filippo Ferrazzi. Foto: Per Ingridz

Ny fritidsgård planeras

VÄSTRA HAMNEN. Nyligen föreslogs i ett medborgarförslag att en fritidsgård ska byggas i Västra hamnen. Den önskan verkar nu bli bönhörd. I samband med att nya Stapelbäddsskolan byggs planeras även för en fritidsgård i samma byggnad.

Stadsområdesförvaltning Norr fick nyligen ett medborgarförslag där en fritidsgård/mötesplats för ungdomar i åldern 12–18 år efterlystes. ”Vad som saknas är en samlingsplats för de barn och ungdomar som vuxit ifrån Västra hamnen-skolans 'fritis', årskurs 0–5”, skriver förslagsställaren.
Förvaltningen skriver i sitt svar att man instämmer i att det finns ett behov av en fritidsgård/mötesplats för ungdomar och att en sådan finns med i projekteringen av Stapelbäddsskolan som beräknas vara i drift 2015.

Använda idrottshall

Stapelbäddsskolan, som ska ligga mellan Stapelbäddsparken och Ica Maxi, kommer att bli en 0–5-skola och fritidsgården kommer att vara en avskild del av byggnaden med egen ingång. I anslutning till skolan kommer även en idrottshall att byggas.
– Tanken är att idrottshallen ska användas av så väl skolan som föreningar och fritidsgården, under kvällstid, säger Stefan Nord, enhetschef för fritid och förebyggande på stadsområdesförvaltning norr.
Så fort ett formellt beslut har fattats kommer man att anställa fritidspedagoger som tillsammans med ungdomar och föräldrar ska vara med och utforma vilken inriktning fritidsgården ska ha.
– Det är viktigt att ungdomarna är med i processen, även om alla önskemål inte kan bli uppfyllda.
– Vi kan skapa förutsättningar i form av lokaler och resurser, sedan är det upp till ungdomarna att fylla det med innehåll, säger Stefan Nord.

”Inget att göra”

Medborgarförslaget är långt i från enda gången som önskemål om en fritidsgård i Västra hamnen har förts på tal.
– Vi har hört det många gånger, både från ungdomar och föräldrar, många upplever att det inte finns något att göra här för unga, särskilt på vinterhalvåret, säger Stefan Nord.

Publicerad 10 October 2013 09:00