Bra flyt för kabelsport

En kabelbana för wakeboard öppnas på Ön

Av
Markus Celander

Markus Celander

LIMHAMN. I sommar öppnas en kabelbana för wakeboard på Ön i Limhamn.
– Vi håller i gång så länge folk vill åka, kanske ända in i oktober, säger Henning Åhrberg, ordförande i Skånes Kabelsportförening.

Skånes Kabelsportförening har under flera år ansökt på olika platser i Skåne om att få sätta upp en kabelbana sommartid.

– Vi har fått avslag överallt, i Landskrona, Lomma, Sjön utanför Lund. Det är långdragna processer med beslut i många instanser, och det har fallit på strandskyddet, säger Henning Åhrberg.

Men i och med Cementas flytt från Limhamn fick de skånska kabelsportentusiasterna upp ögonen för Sundskajen på Ön.

Något strandskydd här i ett gammalt industriområde är det inte tal om, och markägarna, kommunen och NCC, ser inga hinder för en kabelbana.

Jan-Olof Harvigsson, chef för upplåtelseenheten på gatukontoret, tycker det är kul att kunna stötta föreningslivet.

– Vad vi hört så ska inte denna bana bullra. Men det är viktigt att vattenytan som används skärmas av, så att ingen annan tar sig in.

Kabelbanan invigs den 2 juni, och är sedan i gång så länge folk vill åka, berättar Henning Åhrberg.

– Jag kan tänka mig att vi håller på till in i oktober.

För folk som vill pröva på kommer det att erbjudas öppen åkning vid tre tillfällen i veckan.

Wakeboard kan beskrivas som att utövaren åker snowboard på vatten. I stället för att dras efter en båt, så dras åkaren här av en kabelbana.

Kabelsporten utvecklades i Tyskland på 1960-talet, och i Europa finns ett 100-tal stora kabelparker, där flera personer kan åka samtidigt.

Banan i Limhamn är bara för en person i taget: två master, en vid vardera kajkant, och däremellan en vajer över vattenytan.

– I Sverige finns det några banor i Norrland och i Stockholmsområdet. För oss i Skåne har det närmsta alternativet varit Köpenhamn. Kul att ha en bana på hemmaplan nu, säger Henning Åhrberg.

Fotnot. Wakeboardbanan på Ön öppnar den 2 juni klockan 12.

Publicerad 24 May 2012 09:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag