Per Ramhorn, politisk sekreterare hos Sverigedemokraterna.
Foto: Markus Celander

Per Ramhorn, politisk sekreterare hos Sverigedemokraterna. Foto: Markus Celander

(SD):

"Vi ser oss som ett mittenparti"

Intervju med Per Ramhorn, Sverigedemokraterna

Av
Markus Celander

Lokaltidningen träffar representanter för de politiska partierna i kommunfullmäktige. Här: Per Ramhorn, politisk sekreterare hos Sverigedemokraterna.

Varför ska Malmöborna rösta på er i kommunvalet?

- Vi vågar lyfta upp och ta tag i frågor som andra partier inte vågar ta tag i, som integrationsproblemet här i Malmö - ta tag i orsaken till att segregationen ökat.

Varför har den det?

- Malmö ökade under 2009 med 7 400 invånare. 5 000 av dessa var födda utomlands. Det innebär att många av dem inte kan svenska språket, man är långt ifrån arbetsmarknaden och när det gäller skola ligger man långt efter i kunskapsutvecklingen – det är en grund till segregationen.

Hur ska segregationen bemötas?

- Enligt avtal med migrationsverket ska Malmö ta emot och ta hand om 500 invandrare varje år, och det inser man ju att det blir en ohållbar situation när det även flyttar in några tusen personer som är födda utomlands. Det blir ju problem när det kommer till skola, bostäder, trångboddhet – inflyttningen ökar ju hela tiden.
- Vi vill säga upp detta avtal med migrationsverket här i Malmö. Det är ju endast en symbolisk handling, men det är en tydlig signal att det här håller inte längre. Vi måste försöka stoppa inflyttningen på något sätt, med tanke på att det förra året flyttade in 7 400 personer, samtidigt som det byggdes knappt 1 000 lägenheter. Det fungerar naturligtvis inte.

När det gäller skolan – hur ser ni på den?

- Alldeles för många elever går ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen. Arbetsmiljön är i många fall ohållbar. Våld, mobbning, sexuella trakasserier, etniska motsättningar och psykisk ohälsa bland elever har fått en oacceptabel utbredning.
- Vi vill förstärka skolhälsovården, inrätta jourskolor där elever som stökar eller mobbar andra elever på en ohanterlig nivå snabbt kan placeras. Vi vill införa klassmorfar systemet som har visat bra resultat i andra kommuner. Även införa skolk-sms så att föräldrar får omedelbar information om att deras barn inte befinner sig i skolan.

Hur ser ni på bostadssituationen i Malmö?

- Bristen på hyresrätter är ett stort problem inte minst för studenter och ungdomar som skall söka bostad utanför det egna föräldrahemmet. Denna problematik har delvis sin grund i statens invandringspolitik och den stora inflyttningen av resurssvaga nyanlända invandrare som kommunen måste förse med en bostad.
- Vi är för en blandad bostadsmarknad både med bostadsrätt och hyresrätt. Vi är också för en förtätning av staden, även att bygga om vindar till bostäder.

Vilka andra frågor tror ni engagerar Malmöborna mest?

- Trygghetsfrågor, absolut. Tittar man på polisens nationella trygghetsmätning från förra året, så är Malmö den staden som ligger högst när det gäller människors känsla av otrygghet av att vistas utomhus kvällstid.
- Personrånen är uppe på rekordnivåer igen – jag tror att den senaste rekordnivån var 2005, det var då man tillsatte en särskild rånkommission, och då gick det ner lite ett tag, men nu är vi uppe på samma siffror igen. Och misshandelsbrotten är uppe på den högsta nivån någonsin sedan man började mäta.
- Medborgare tar kontakt med oss och berättar om våld, hot, glaskrossning, skadegörelse, förföljelse …generellt, enligt polisens trygghetsmätning, ligger otryggheten skyhögt i Malmö jämfört med i övriga landet.
- Men samtidigt känner jag att om otryggheten i någon mätning skulle visa sig minska något, så uppfattar många att det blivit lite bättre – vi har fått en normalisering att ha sprängdåd, överfall …

Här refereras ibland till etnicitet, till förövarnas sociokulturella arv, en kontroversiell fråga - hur ser ni på det?

- Jag hänvisar till en Brå-rapport som kom för några år sedan som visar att invandrare är överrepresenterade när det gäller brottslighet. Vissa menar att detta beror på arbetslöshet, att de bor i utanförskapsområden, och det stämmer säkert till en viss del, men enligt Brå – inte enligt mig – så, även om man tar bort de här sociala faktorerna, så är invandrare fortfarande överrepresenterade, och jag vet inte varför det är på detta viset.

Hur ska då Malmö bli en tryggare stad?

- Först och främst är det en polisiär uppgift, men när inte polisen räcker till … man ser ju att när det var Rosengårdskravallerna så satsade man på jättemycket polisbevakning på Rosengård, och då gick brottsligheten ner där, medan den steg i andra stadsdelar. Vi menar att kommunen måste göra sitt, och vi lägger förslag som röstas ner av majoriteten och Folkpartiet varenda gång.

- När det gäller otryggheten föreslår vi, till exempel, införandet av stadsvakter med ordningsmaktsbefogenhet, som ett komplement till polisen. Under Malmöfestivalen hyr man ju in väktare, och det är så vi vill ha det med stadsvakterna alltid – dessa ska då vara patrullerande och flyttas runt till olika stadsdelar när det är oroligheter.
- Oxie, till exempel, hade väldiga problem med hot och våld och vandalisering för ett tag sedan, och invånarna där hade säkert känt en viss trygghet om de haft stadsvakter patrullerande där.
- När det gäller problemen i Oxie föreslog jag även att det infördes "Vakande Ögon", något som redan införts i Lomma kommun. Men jag fick så klart avslag. "Vakande Ögon" är bilburna patruller som kör runt och håller uppsikt i bostadsområdena på dagtid. De har inga befogenheter, utan ska larma polisen. Till detta kan kommunen anställa personer med långt till arbetsmarknaden.

- Vi vill även öka stödet till nattvandrare, och så har vi föreslagit trygga parkeringsplatser för kvinnor – särskilda parkeringsplatser närmast utgången i kommunala parkeringshus, men det blev också nedröstat.

Allt blir nedröstat?

- Folkpartiet och majoriteten har gått ut med att de inte ska rösta på våra förslag, hur bra de än är. De få gånger vi fått igenom något säger de att "det var redan på gång".
- Ett exempel är hjärtstartare: civilförsvarsförbundet rekommenderar att det placeras ut hjärtstartare. Dessa kräver ingen utbildning, de räddar liv, och det innebär ingen större kostnad.
- Vi föreslog att det placerades ut hjärtstartare i stadsdelsbiblioteken, där det är mycket folk i rörelse, men folkpartiet sa att oavsett att det är ett bra förslag skulle de aldrig rösta genom det. Då menade jag att jag inte tror att någon som behöver en hjärtstartare tycker det har någon betydelse varifrån förslaget kom – bara den finns där.

Hur gör övriga Allianspartier och Spi?

- Tycker de att våra motioner är bra så röstar de för dem.

Är ni ett högerparti?

- Vi ser oss som ett mittenparti. Tittar man på hur vi röstat i kommunfullmäktige så röstar vi nog lika mycket åt höger som vänster. Det är lätt: är det ett förslag som är bra för Malmöborna så röstar vi för det, så kvittar det om det är från vänster eller höger.Brå-rapporten ...

... som nämns i intervjun heter "Brott bland svenskar och invandrare", och publicerades i december 2005.

Publicerad 05 May 2010 10:00