Södra Innerstaden agerar mot Stadex

Skriver till kommunstyrelsen

MALMÖ. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige har beslutat skriva till kommunstyrelsen angående Stadex. Efter förslag från vänsterpartiet och nämndens ordförande Marianne Giheden (S) ställde fullmäktigeförsamlingen sig bakom att man vill att kommunstyrelsen "hos länsstyrelsen aktualiserar en omprövning av tillstånden för AB Stadex" och att kommunstyrelsen "hos stadsbyggnadsnämnden aktualiserar en prövning enligt 13 – 15 §§ lagen om brandfarliga och explosiva varor".
De anser även att "problematiken bör uppmärksammas i kommande arbete med översiktsplanen".

Alla tre frågor ligger i linje med det nätverket för en giftfri stad har drivit under hösten. Nätverket vill gärna att Rosengårds stadsdelsfullmäktige gör samma sak som Södra Innerstaden vilket man skriver i ett pressmeddelande.

Publicerad 22 January 2010 08:15

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag