"Nu krävs det att politikerna vågar ta tag i frågan"

Närverket Giftfri Stad fortsätter kampen för en giftfri närmiljö

Av
EVelina Olsson

MALMÖ. Med närmare 3000 namnunderskrifter och lika många fans på Facebook har nätverket Giftfri Stad på bara några månader lyckats väcka en stark debatt för en giftfri närmiljö och mot fabriken Stadex verksamhet.
– Det är peppande med allt stöd och att så många engagerar sig, nu är planen att samla engagemanget i en stordemonstration, säger Klara Hellström, aktiv i nätverket.

Under 2010 ska Länsstyrelsen ompröva villkoren i Stadex miljötillstånd. Det ska även göras en riskanalys på stadsdelsnivå över fabrikens verksamhet och information om riskerna med fabriken ska komma ut till de boende i närområdet.

Det är detta som nätverket hittills hunnit få igenom. Målet är att flytta fabriken helt alternativt få dem att sluta använda propylenoxid i sin verksamhet, ett ämne som både cancerframkallande och kan ge upphov till ärftliga mutationer. Fabriken ligger bara ett stenkast från flera skolor, dagis och bostadsområden.
– Många av de boende i området kände inte till den här verksamheten och de som vi har varit i kontakt med är väldigt tacksamma för att någon bryr sig och tar upp det här, säger Johanna Nilsson från nätverket.


Alla pekar på varandra

Johanna Nilsson berättar hur krångligt arbetet med frågan varit. Hur myndigheter, företag och politiker pekar på varandra och hur komplex vägen för ett ärende är mellan alla de inblandade.
– Vi kämpar för något som vi tror på och har aldrig tänkt tanken på att ge upp. Men nu är det upp till politikerna att agera. Länsstyrelsens omprövning kan bara leda till strängare krav. Politikerna kan peka ut riktlinjer för området och ställa krav på vilken sorts verksamhet som får finnas där. Det gäller att de vågar ta tag i det nu, säger Johanna Nilsson.
Detta är Stadex

På Kopparbergsgatan i Sofielunds Industriområdet ligger Stadex, en fabrik som producerar stärkelse till livsmedelsindustrin. Inom produktionen används det livsfarliga ämnet Propylenoxid. Detta ämne har bevisats vara cancerframkallande och ge upphov till ärftliga mutationer. Detta ämne är särskilt farligt för gravida och barn. Teoretiskt kan i många fall en enda exponering för en mycket låg dos orsaka bestående skador som på sikt kan utvecklas till cancer. Stadex har tillstånd att på sitt område, lagra upp till 53 ton av denna mycket giftiga och brandfarliga gas som har en väldigt hög explosionsrisk. Källa: Giftfristad.nu

Publicerad 20 January 2010 03:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag