Turerna kring stadsdelen Limhamn-Bunkeflo och Tygelsjö går vidare. Foto: Cecilia Lindberg

Turerna kring stadsdelen Limhamn-Bunkeflo och Tygelsjö går vidare. Foto: Cecilia Lindberg

Medborgarförslag om folkomröstning

Kommunbyte på önskelistan

TYGELSJÖ. En medborgarmotion har nu lämnats till kommunstyrelsen angående det ärende som Lokaltidningen följt under hösten att Västra Klagstorp och Tygelsjö ska tillhöra Vellinge kommun istället för Malmö stad.

Enligt förslaget vill de boende ordna en folkomröstning om saken. Namnlistor som satts upp har totalt samlat in 330 namnunderskrifter. Bakgrunden handlar om att de boende är missnöjda med stadsdelen och hur resurserna fördelas. Skattepengarna de betalar kommer inte de boende till godo.
- Vi får inget för våra skattepengar här ute. Under flera år har jag hållit på i föräldraförening och byalag och skrivit medborgarmotioner för att påverka våra politiker så att vi här ute kan få en ny skola och idrottshall och busskommunikationer så vi slipper åka in till city för att byta buss bara för att ta oss till barnavårdcentralen, sa Stefan Andreasson som bor i Tygelsjö tidigare i höstas till Lokaltidningen.

Publicerad 15 January 2009 03:00