Insänt:

Låt försvaret hjälpa polisen i Malmö

Magnus Olsson (SD) föreslår en rad åtgärder för ökad trygghet

INSÄNT. Det som nu händer i Malmö är mycket upprörande och samtidigt oroväckande. Extra smärtsamt är när föräldrar förlorar sina barn till en mördares kulor. Inga tårar eller ord kan trösta dessa föräldrar, anhöriga eller vänner och bekanta.

Tyvärr har Malmö som bekant under fler år och vid olika tillfällen drabbats av mord, skjutningar och granatattacker. Utanförskapet fortsätter att öka och likaså arbetslösheten. Mycket av den här problematiken är ett resultat av ett politiskt misslyckande från de styrande partierna i Malmö. Vi får inte heller glömma att varje Malmöbo har ett ansvar att anpassa sig efter våra lagar och värderingar som gäller i vårt samhälle.
Vad vill då Sverigedemokraternas göra?

• Kommunala ordningsvakter som avlastar Polisen med trygghetsskapande åtgärder.

• Fler synliga poliser och ordningsvakter ökar både tryggheten och främjar bättre relationer mellan samhället och ordningsmakten.

• Vi har länge föreslagit mer resurser till Polisen som ska säkerställa att polisen kan bekämpa den organiserade brottsligheten och öka sin närvaro i kriminellt belastade områden.

• Polisyrket måste också vara mer attraktivt och polisernas löner måste höjas.

• Det behövs en förändrad och förstärkt lagstiftning för att få bort skjutvapen och handgranater från våra gator och torg.

• Nolltolerans mot våld och hot som drabbar blåljuspersonal och ordningsvakter.

• Vi vill inrätta jourdomstolar som kan snabbhantera den typ av brottslighet som plågar Malmöborna.

• Vi vill se ett förstärkt och utökat samarbete med Malmö stad, Polisen, skattemyndigheten, migrationsverket, Tullen, socialtjänsten och fackförbunden för att komma tillrätta med den organiserade brottsligheten och "svart" arbetskraft.

• Fortsatta gränskontroller vid våra gränser. Det behövs en bättre organisering och utformning av själva utförandet i praktiken. Påverkan på pendlingen måste beaktas bättre och då i samarbete med danska myndigheter.

• Det råder en stor brist på poliser i Sverige och Malmö. Med anledning av detta är det kanske dags att låta militär och polis tillsammans stå för upprätthållandet av ordningen i landet. Vi menar absolut inte att militären ska gå in och göra polisens jobb. Däremot kan militära insatser i kristider hjälpa till att hålla ordning och att bevaka, att bistå polisen med logistiktjänster, material, bilar, med mera.

Magnus Olsson, 
Kommunalråd SD Malmö


Publicerad 16 January 2017 09:40

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag