Insänt:

En skam för Malmö att stänga ner möteslokal

INSÄNT/MALMÖ. Vi Sverigedemokarter delar många av de åsikter som många Malmöbor som bor på Kirseberg har, att det är en skam för Malmö stad att släcka ner möjligheterna för Föreningen Hörnan på Kirseberg att behålla sin möteslokal. När föregångaren Träffpunkten Hörnan lades ner på grund av besparingsskäl, så uppmuntrades gästerna av Malmö stad att starta en förening och driva verksamheten vidare.
Det gjorde man också, med visst stöd från staden. Politikerna förstod kanske vilken betydelse Hörnan hade för många människors hälsa. Här finns människor i ett socialt sammanhang med omsorg, stöd, aktiviteter, samtal och umgänge. Malmö stad startade upp träffpunkten Hörnan 1992. 2012 när Malmö stad behövde spara togs beslutet att Hörnan skulle stänga. I samband med besparingen bildades kamratföreningen Hörnan som tog över verksamheten. Föreningen har fortsatt i lokalen intill Kirsebergs torg och har idag 160 medlemmar.
Vi Sverigedemokrater har besökt föreningen och sett vilket fantastiskt arbete som föreningen bedriver. Bland annat har vi fått berättat för oss och även träffas personer som tack vare Hörnans verksamhet, har lyckats att både ta sig ur olika former av drogberoende och personer som tack vare stödet från övriga medlemmar har undvikit att återgå till sitt missbruk.
Det har varit många olika turer kring Hörnan och det är lätt att få känslan att Malmö stad försöker undkomma sitt ansvar i den uppkomna situationen.
Enligt uppgifter från medlemmarna i föreningen är det fastighetskontoret LiMa som missat att säga upp lokalerna, något som S, Mp och V fattade beslut om redan 2012.
I en övergångsperiod, när Hörnan gick från att vara en verksamhet i Malmö stads regi till att drivas som en förening av medlemmarna själva, fick de vara kvar i lokalen. Det har nu fortlöpt i tre år, men i november sades de upp med hänvisning till att Malmö stads hyresavtal upphörde.
Malmö stad har svarat föreningen att de inte längre är en kommunal verksamhet och icke kommunala verksamheter ombesörjer sin lokalförsörjning på egen hand. Kommunen måste följa de uthyrningsregler som gäller för alla verksamheter. Bara för att vi gjort fel tidigare i processen kan vi inte fortsätta att göra fel, säger Malmö stad.
Vi Sverigedemokrater har lyft frågan i Malmö kommunfullmäktige och frågade kommunalråd Milan Obradovic (S) följande, med tanke på den uppkomna situationen och ett beaktande av de viktiga sociala insatser som Hörnan bedriver, är S beredda att ombesörja att föreningen Hörnan via fastighetskontoret och LiMa erbjuds en ny lokal i Kirseberg?
Milan Obradovic (S) lovade att göra sitt bästa och kontakta föreningen hörnan, hur blev det med detta Milan Obradovic?
Magnus Olsson,
Kommunalråd SD Malmö

FOTNOT. Lokaltidningen har erbjudit Milan Obradovic att skriva en replik.

Publicerad 30 November 2016 09:48

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag