Insänt:

Näringsidkare ska inte behöva känna rädsla

SD kräver krafttag mot kriminaliteten i Oxie centrum

INSÄNT/MALMÖ. Sverigedemokraternas riksdagsman och Oxiebo Per Ramhorn har på nära håll tagit del av en mörk verklighet i Oxie. En vardag med hot om våld, sönderslagna rutor och trakasserier. Ungdomsgäng som driver runt och inte bryr sig om lagar och regler och som gör livet till ett helvete för butiks- och restaurangägare i Oxie. Oxieborna har under en lång tid känt oro då grupper av ungdomar som ställer till problem i centrum. Under den senaste tiden har situationen eskalerat och skadegörelse med rutor som krossats och hot om våld och trakasserier har blivit en del av vardagen för Oxies näringsidkare.
Som politiker har vi ett samhällsansvar att bilda oss en uppfattning hur näringsidkarna ser på sin situation. Bilden som framkom efter att vi Sverigedemokrater samtalat med näringsidkarna var betydlig värre än vi först befarade. Rädslan att bli angripen finns där hela tiden för många som driver butiker och restauranger. Uppgivenhet över att inte få hjälp av polisen när man behövde deras stöd var en åsikt som ofta utrycktes.
Detta är en oerhört allvarlig utveckling som måste vändas annars riskera vi tilliten till rättsväsendet och i förlängningen till hela samhället. Då duger det inte att som företrädare för rättsväsendet säga "Vi gör vårt yttersta men polis kan inte vara på plats dygnet runt" och det duger inte heller att inte vilja träffa butiks- och restaurangägarna när de kallar till möte för att beskriva sin situation.
Näringsidkare i Oxie centrum ska inte behöva känna sig rädda och övergivna av samhället. Det är statens uppgift att värna om medborgarnas trygghet och polisens roll är att säkerställa och verkställa denna trygghet.
Det finns nu förslag om en ökad kameraövervakning i Oxie centrum vilket är bra, men inte tillräckligt. Om det behövs polis närvarande dygnet runt för att säkerställa trygghet, så måste det sättas in. Vi vill också se satsningar på mobila polisstationer och kommunanställda väktare både i Oxie och på andra brottsutsatta platser i Malmö.
På riksplanet har vi Sverigedemokrater budgeterat för att utbilda 7 000 fler poliser fram till och med 2022, en 35 procent ökning jämfört med dagens antal.
I vår budget anslår vi en kraftig förstärkning av polismyndighetens budget som ska vara öronmärkt för att stärka arbetsvillkoren – såsom exempelvis lönenivåer - för framförallt polisassistenter och polisinspektörer. De förbättringar vi föreslår skulle kunna medföra höjd status för polisyrket vilket i sin tur medför mer motiverade och mindre slitna poliser och därigenom större intresse av att bli polis. Viktiga insatser för ett tryggare Sverige och Malmö.
Per Ramhorn,
Riksdagsman SD
Magnus Olsson
Kommunalråd SD
LÄS MER: Har fått nog av vandaler – kallar till möte med polisen

Publicerad 11 November 2016 13:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag