"Min uppfattning är att strängare straff i en del avseenden kan ha en förebyggande effekt, och dessutom en effekten att väldigt brottsaktiva individer att inkapaciteras, och helt enkelt inte är ute på gatorna och kan begå brott" Foto: Ritzau Scanpix/Erik Simander

Skärpt straff för mord på gång i Sverige

Justitieministern går emot forskningen

SVERIGE. Den som döms för mord i Sverige straffas i regel med 14 års fängelse om det inte finns förmildrande eller försvårande omständigheter. Regeringen vill att betydligt fler ska dömas till livstids fängelse, rapporterar Ekot.

– Mord är det svåraste brottet man kan begå. Det är oåterkalleligt, har det väl begåtts, så går det aldrig mer att ta tillbaka. Därför bör man också, enligt min uppfattning, i ökad utsträckning döma till det hårdaste straffet, vilket är livstids fängelse, säger justitieminister Morgan Johansson till Ekot.

Forskning visar att strängare straff inte leder till minskad brottslighet. Men Morgan Johansson delar inte experternas bild.

– Min uppfattning är att strängare straff i en del avseenden kan ha en förebyggande effekt, och dessutom en effekten att väldigt brottsaktiva individer att inkapaciteras, och helt enkelt inte är ute på gatorna och kan begå brott.

Den skärpta lagen ska tillämpas om mordet föregåtts av noggrann planering, har syftat till att dölja annan brottslighet eller om det varit särskilt hänsynslöst. En majoritet i riksdagen ställer sig bakom ändringen.

Livstids fängelse i Sverige

Livstids fängelse är inte tidsbestämt, den dömde eller dömda vet därför inte hur länge han eller hon kommer att sitta i fängelse. I Sverige är det dock praxis att livstidsdömda fångar efter att ha suttit en viss tid i fängelse kan få sitt straff omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff. I snitt sitter en livstidsdömd i fängelse i 16 år; det innebär att straffet tidsbestämdes till 25 år och att den intagne sedan blev villkorligt frigiven efter praxis att den hade suttit av 2/3 av sin strafftid.

Källa: Wikipedia

Publicerad 25 April 2019 00:00