Polisens helikopter har blivit en del av Malmös ljudsiluett.

Polisens helikopter har blivit en del av Malmös ljudsiluett. Foto: Ritzau Scanpix/Johan Nilsson/Mostphotos.com

Polisarbete går före invånares sömnlöshet

Malmöbor beskriver polishelikopterns hovrande som att befinna sig i en krigszon

MALMÖ.

Efter flera klagomål från Malmöbor beslutade miljöförvaltningen att utreda om polishelikoptern strider mot miljöbalken. Flera av anmälningarna beskriver ljudet som att befinna sig i krig eller i en krigzon, andra berättar om förlorad sömn både hos sig själva och sina barn, känslor av obehag och stress och att inte kunna bo i sitt hem på grund av buller från helikoptern. Men nu har Miljöförvaltningen lagt ned utredningen.

– Vi har gjort bedömningen att vi inte kan göra en begränsning av polisens arbete, säger Anton Stenlund, miljöinspektör på miljöförvaltningen.

En av sju polishelikoptrar i Sverige finns i Malmö, vilket inte har gått att missa för de flesta boende i Malmö. Helikopterns hovrande har blivit en del av stadens ljudkuliss, till stor irritation för vissa invånare. Miljöförvaltningen har fått in sju anmälningar, varav sex de senaste veckorna, med målande beskrivningar hur störande ljudet är.

”Jag kan inte vara i min lägenhet på grund av bullret bullret och kan inte sova. Kan detta vara lagligt, det finns väl bullerrestriktioner över tättbebyggt område. Jag sköter mig och betalar skatt och då är det min rättighet att kunna styra mitt eget liv. Idag bestämmer helikopter när jag ska sova eller ej vilket gör mig till ett nervvrak, och jag är inte ensam om detta i Malmö. Idag finns det drönare för spaning och annat, tycker polisen kunde använda sådana istället, för en helikopter flyger man inte med om det inte är jävligt allvarliga saker. Sen skulle jag gärna vilja veta vad den kostar att ha i luften alltid. Har snart ingen lust att betala mer skatt”, skriver en Malmöbo.

En annan uttrycker sig så här:” I natt vaknade jag runt 04 av detta störande ljud, svårt att somna igen. Det kan väl inte vara meningen att detta ska pågå vecka ut och vecka in, då kan man ju inte bo kvar i Malmö. Man kan inte få sin nattsömn förstörd flera gånger i veckan”, skriver en Malmöbo.

”I dag från cirka 19.30-20.45 lät helikoptrarna så mycket att det knappt gick att natta barnen. Många av våra grannar skriver i områdets Facebook-grupp om helikoptrarna och är irriterade och oroade över utvecklingen. Jag tycker att det skapar en stress med bullret och skapar en otrygg känsla. Det känns också helt vansinnigt miljömässigt att slentrianmässigt köra helikopter vilket leder till stora utsläpp”, skriver en annan.

”De skapar en ljudbild som är ohållbar för oss som bor här. Om ni skulle komma hit och mäta bullernivåerna skulle ni genast komma fram till att det är långt ovanför det rekommenderade. Dessutom sker detta alltid i samband med läggning av barnen och jag undrar på vilket sätt dessa helikoptrar skapar en tryggare stadsdel när de får områdets barn att sova dåligt och föräldrarna att bli helt slut på grund av att ständigt gå runt med ett makalöst buller om kvällarna. Det är faktiskt inte okej att utsätta oss för detta”, skriver en tredje och fortsätter: ” Igår var det något slags nytt rekord när helikoptern flög superlågt. Jag gick ut för att slänga soporna och det kändes som att bo i en krigszon. Ingenstans kunde jag undkomma det höga ljudet. Vi kan faktiskt inte leva såhär, polisen måste hitta en ny strategi. Och trots den lågt flygande helikoptern skedde det ju ett sprängdåd exakt där helikoptern cirkulerade, så den kan ju knappast ha hjälpt.”

”Det här leder bara till en känsla av otrygghet, en ljudnivå som gör att vi seriöst funderar på att flytta härifrån trots att vi trivs så bra i övrigt i området och en slags machokamp där polisen visar de kriminella att de minsann har medel att ta till. Men kan någon visa på de faktiska brottsförebyggande effekterna av helikoptrarna? Enligt min mening finns det andra metoder, visserligen mer långsiktiga, så som ökad vuxennärvaro i skolorna, utbildning, aktivt arbete med arbetslöshet etc. Men när många ropar efter krafttag mot buset är det kanske enkelt att ta till de synliga, men mindre verksamma medlen”, skriver en annan person.”

Med anledning av klagomålen beslutade miljöförvaltningen för att göra en utredning. Enligt miljöbalken kan verksamhetsutövaren tvingas vidta åtgärder om det finns risk för att olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår. Men nu har miljöförvaltningen beslutat att avsluta utredningen.

– Vi ställde polislagen mot miljölagen, vilken lagstiftning ska gå först? Vi gjorde en rimlighetsbedömning, det vill säga är det rimligt att begränsa polisens arbete med anledning av miljöbalken? Vi kom fram till att det inte var det. Vi får lita på att polisen utför det arbete som behövs för att upprätthålla säkerhet i samhället. Ibland medför det visst buller, säger Anton Stenlund.

Har ni varit ute och mätt bullernivåer?

– Nej, vi har gjort bedömningen helt juridiskt. Detta är ett preliminärt beslut, avslut kommer inom kort och då meddelar vi beslutet till dem som lämnat in klagomål till oss.

Nedan kan du se en video från en av de klagande:

Publicerad 16 February 2019 00:00