Patient fick fel blod – hade liknande namn

Drabbades av en transfusionsreaktion

MALMÖ. En patient vid Skånes universitetssjukhus i Malmö fick blod avsett för en annan patient vid en transfusion. Personal hade blandat ihop två patienters namn vilket ledde till att en man fick fel blod.

Av
Andreas Holm

De båda patienternas namn och personnummer var båda snarlika och på grund av en bristfällig identitetskontroll förväxlades blodet.

Misstaget uppdagades först då patienten uppvisade symptom på så kallad transfusionsreaktion av det felaktiga blodet. I en lex Maria-anmälan kunde händelse kunnat medföra allvarlig vårdskada och nu ska rutinerna för blodtransfusion med medarbetare på vårdavdelningarna stärkas för att förhindra upprepning av liknande händelser.

Publicerad 11 July 2018 10:28