Länsstyrelsen uppmanar till stöd för lantbrukets djur

SKÅNE.

Länet är hårt drabbat av torkan och för lantbrukarna är situationen allvarlig. Flera kommuner stöttar redan och nu uppbådar Länsstyrelsen i Skåne mer hjälp.

Av
André Kvist

Sedan mitten av juni har länsstyrelsen lättat på reglerna för att hjälpa lantbruket. Man har för första gången beviljat undantag för att skörda mark i träda och låta boskap beta på den marken. Även vattendrag, som är skyddade zoner, har öppnats upp. Nu vill man se fler hjälpa lantbruket och dess djur.

– Skåne är det viktigaste jordbrukslänet och samtidigt ett av de län som är hårdast drabbat av torkan. Framför allt är det bristen på foder som är allvarlig. I den här situationen behöver vi hjälpas åt. Några kommuner och stora markägare har redan agerat och erbjudit mark för foder och bete, vi uppmanar alla att göra vad de kan. Länsstyrelsen genomför just nu själv en snabbinventering av mark i våra naturreservat som kan användas till foder, säger Peter Cavala, samhällsbyggnadschef på Länsstyrelsen.

Slakterierna rapporterar att det är fullbokat till efter jul. Många väljer att rädda vad som räddas kan.

Flera kommuner har öppnat upp betesmarker men situationen med vatten är ansträng. Vattenflödet är lågt och uttag är endast möjliga att göra i Helge ås huvudfåra.

– Även här vill vi uppmana företagare att dela med sig. Det kan finnas vattendomar som inte används fullt ut, som kan hjälpa djurägare med bevattning av fodermarker. En vattendom gäller visserligen det egna företaget eller den egna fastigheten, men situationen är så exceptionell att vi just nu kan acceptera undantag, säger Maria Nitare, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Har man tillgång till foder eller betesmarker kan man anmäla det till Foderhjälpen 2018 i Skåne, som är ett privat initiativ.

Publicerad 09 July 2018 14:38