Kommunvalet 2018: Hur ska klyftorna jämnas ut i skolorna?

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Malmö: Hur ska Malmö komma till rätta med de stora klyftorna i skolresultat mellan olika skolor/ områden?

MODERATERNA

En nystart för Malmös skolor i tre steg: Steg 1 – Ordning och reda i skolan. Eleverna med sämst förutsättningar går oftast på skolor präglade av stök. Steg 2 – Mer stöd till lågpresterande elever genom fler stödlärare och därtill införa lärarassistenter. Steg 3 – Ansvarskrävande och resultatfokus genom att ge ett större inflytande över verksamheten till varje rektor.

SOCIALDEMOKRATERNA

Vi fördelar resurser efter behov till våra skolor så att de med tuffast sociala utmaningar också får de ekonomiska förutsättningarna att arbeta aktivt kompensatoriskt. Vi prioriterar tidiga insatser, som att arbeta för att fler Malmöbarn ska gå i förskola. Barnen som idag inte är inskrivna är de som behöver förskolans pedagogiska stöd allra mest. (Svaret har kortats.)

VÄNSTERPARTIET

Klyftorna beror på att resurserna är ojämnt fördelade, vi vill se en politik för jämlikhet. Vi vill avskaffa det fria skolvalet nationellt. I Malmö vill vi fördela resurser och förstärka de skolor som har störst behov. Vi vill att barnen ska få göra skolarbetet i skolan och att undervisningen ska bygga på respekt och trygghet för alla elever.

KRISTDEMOKRATERNA

Ökade krav på ordning och uppförande. Lärarna måste återta vuxenrollen Tydlighet med att svenska värderingar gäller. Nolltolerans mot skolk. Skolhälsovården får ökad roll för att identifiera barn i riskzonen. Fokus måste läggas på läsförmågan tidigt i årskurserna.

MILJÖPARTIET

De skolor som har de tuffaste utmaningarna ska få mer resurser och de lärare som jobbar på de mest utmanande skolorna högre lön. Ett centralt team med kvalitetsgranskare stödjer lärare och rektorer.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Kommunen måste se till att det blir ordning och reda och skapa en trygg studiemiljö på skolorna. Krafttag mot hedersproblematik, våldsbejakande extremism och mobbning. Lärare och rektorer måste få avlastning, för en bättre möjlighet till att fokusera på pedagogiken.

LIBERALERNA

Stora satsningar måste göras. Höja lärarlönerna, möjliggöra att elever från hela Malmö möts i klassrummet, prioritera ordning och reda, stärka elevhälsan, öka vuxennärvaron och anställa administrativ personal så att lärare kan fokusera på pedagogiskt arbete.

FEMINISTISKT INITIATIV

Det fria skolvalet har lett till ökad segregation och ojämlikhet och bör avvecklas. På lokal nivå, ökad kunskap om diskriminering, normkritik och antirasism. Vi vill ha diskrimineringsombud, frukost, ökad lärartäthet, mindre elevgrupper och förbättrade lokaler.

Publicerad 09 July 2018 08:00