Föräldrar fick inte se sin döda son – nekas skadestånd

Dröjde över en månad innan de fick se kroppen

MALMÖ. Föräldrarna fick veta att deras son hade avlidit av ett brott och polisen körde dem till sjukhuset i Malmö. Men det skulle dröja mer än en månad efter dödsfallet innan de fick se kroppen. Justitiekanslern bedömer dröjsmålet som tragiskt, men avslår föräldrarnas krav på vardera 150.000 kronor i skadestånd.

Det var i juni 2015 som paret fick beskedet alla föräldrar fasar för. Deras son hade utsatts för ett grovt våldsbrott och befann sig på sjukhus.

Föräldrarna informerades om händelsen och hämtades sedan av uniformerad polis som skulle föra dem till Skånes universitetssjukhus i Malmö där sonen vårdades. Under färden fick patrullen besked om att sonen avlidit till följd av sina skador. Istället för att avbryta transporten och köra föräldrarna tillbaka hem valde patrullen att ändå köra föräldrarna till sjukhuset.

På sjukhuset möttes föräldrarna av beskedet att det inte längre var möjligt för dem att komma in till sonen för att säga farväl. Kroppen var nu bevis i en pågående förundersökning och skulle föras till rättsmedicin i Lund för obduktion.

Obduktionen blev klar två dagar senare. Trots det skulle det dröja ytterligare en månad innan föräldrarna fick se kroppen. En tid som föräldrarna ansåg var alldeles för lång.

Föräldrarna begärde efter händelsen skadestånd av staten om 150 000 kr vardera till följd av polisens agerande, som de menar har kränkt dem och orsakat dem psykiskt lidande. Föräldrarna anser att polisen agerat fel genom att inledningsvis inte låta dem se sonen och inte ge dem information om vad som var anledningen till det.

Justitiekanslern bedömer dröjsmålet som tragiskt, men avslår föräldrarnas krav på vardera 150.000 kronor i skadestånd.

"Det är djupt beklagligt att de inte fick det bemötande de hade önskat i den svåra situation de befann sig i. Utredningen ger dock inte stöd för att det har förekommit fel eller försummelse vid någon av de berörda myndigheterna eller begåtts något sådant integritetskränkande brott som är en förutsättning för att staten ska bli skadeståndsskyldig. Inte heller har föräldrarnas rättigheter enligt Europakonventionen överträtts. Skadeståndsanspråket kan därför inte bifallas" står det att läsa i beslutet.

Publicerad 20 June 2018 15:06