Våldtäktsmottagning blir verklighet – tre år efter förslaget

"Hoppas det kommer igång redan i höst"

SKÅNE. Redan för tre år sedan la Liberalerna fram ett förslag om att införa en specialiserad våldtäktsmottagning inom Region Skåne. 2016 gick förslaget igenom i Regionfullmäktige och nu verkar det som att en mottagning kan vara på plats så snart som i höst.

– Det är min förhoppning i alla fall. Sen har jag full förståelse för att det tar tid att rekrytera personal och få lokaler färdiga, säger Gilbert Tribo (L), som stod bakom det ursprungliga förslaget.

På onsdag, drygt tre år efter att förslaget ursprungligen lades fram av Liberalerna, väntas Hälso-och sjukvårdsnämnden säga ja till att avsätta 1,5 miljoner kronor i syfte att starta upp en våldtäktsmottagning inom Skånes universitetssjukhus SUS.

Till mottagningen är både kvinnor och män som utsatts för sexuellt våld välkomna att söka vård.

– Genom mottagningen hoppas vi kunna förbättra framförallt mottagandet för de personer som utsatts för dessa fruktansvärda kränkningar, säger Gilbert Tribo.

Han berättar om skräckhistorier inom vården där framförallt män, men även kvinnor som utsatts för sexuellt våld inte blivit trodda.

– Även om de allra flesta av våra medarbetare gör sitt allra bästa för att ta hand om våldtäktsoffer på ett bra sätt så finns det skräckhistorier. Särskilt män berättar om hur de bemötts på ett hånfullt sätt och inte blivit trodda när de sökt vård för våldtäkt. Så får det absolut inte gå till och det visar att det verkligen finns ett behov av en mottagning med personal som är specialiserade på det här.

Sedan en liknande mottagning infördes på Södersjukhuset i Stockholm har antalet anmälda fall av våldtäkt ökat radikalt. Om det är så att antalet fall av våldtäkt ökat eller om det är så att fler söker vård när det finns en speciell mottagning att söka sig till är dock oklart.

– Min hypotes är att det är fler som söker vård tack vare deras mottagning. Sexuellt våld är väldigt stigmatiserande och förlagt med skuld. Att då behöva sätta sig på en vanlig akutmottagning kan göra att det känns ännu värre, säger Gilbert Tribo.

Förutom akut vård ska den nya mottagningen även fokusera på rehabilitering av våldtäktsoffer genom bland annat samtalsterapi.

– Våldtäkt är fruktansvärt traumatiserande för de drabbade och ger livslånga men. Det är dags att samhället börjar fokusera på de som fallit offer för våldtäkt. Sjukvården har en avgörande roll för att se till att de drabbade får hjälp och stöd till att återgå till ett normalt liv. Nu kan vi börja tillgodose de drabbades vårdbehov

Publicerad 14 May 2018 12:05