Kurs ska underlätta livet som cancersjuk

Lunds universitet anordnar unik distanskurs

LUND. Hur kan cancersjukas vardag underlättas? Hur navigerar man i vården? Och hur kan man hjälpa närstående, så att de inte själva går under? Det är frågor som forskaren Ulrika Sandén hoppas få svar på när Lunds universitet i höst anordnar kursen "Patientperspektiv och egenförmåga".

Av
Anja Degerholm

Ulrika Sandén är doktorand i innovationsteknik vid Lunds tekniska högskola, LTH. I sin forskning har hon intervjuat både cancersjuka och deras närstående i fokusgrupper. Hon säger att kursen vänder på perspektiven och bjuder in vårdgivaren i patientens värld.

– När man blir sjuk och patient görs saker och ting som om det skulle passa alla. Men vi är fortfarande individer med olika behov, och det perspektivet har jag saknat, säger Ulrika Sandén som själv lever med en mild form av hjärncancer.

Hon fick diagnosen som 30-åring och opererade efter det bort en tumör i hjärnan. Tio år senare har hon bland annat hunnit skriva boken "...och jag vill leva", springa New York Marathon och bo i Vesterålen i Nordnorge. Det var även under vistelsen i Nordnorge som Ulrika kom på vad hon skulle forska om.

– Jag skrev en mastersuppsats om livet i den bygd där jag bodde, om hotet om döden som var ständigt närvarande i det gamla fiskesamhället. Det slog mig att det är ungefär som att leva med cancer, man vet inte vem som faller dit härnäst. Hur hittar man ett sammanhang och livsglädje när man har det hotet hängande över sig?

Det Ulrika Sandén kallar för "nuets förnöjsamhet", att finna trygghet och glädje trots detta hot, är något hon tagit med sig från polarbygdens invånare och hoppas kunna föra in även i den svenska vården.

Vid första kurstillfället får deltagarna ta med sig en egen historia. I grupper om fyra sammanfogas dessa berättelser till ett case som man jobbar vidare med inom olika teman, till exempel kroppen och hur den reagerar på behandlingar och hur livet kan te sig efter sjukdomen.

Intresset för den första kursomgången var stort, det var 80 sökanden till 20 platser. I år har antalet platser utökats till 30.

– Första kursen gick över förväntan, deltagarna var otroligt engagerade. Kurssidan finns fortfarande kvar och vi håller på att starta upp en task force där vi använder vår kunskap till att hjälpa andra som har kört fast i vården.

Mycket fokus är på de närstående. Enligt Ulrika Sandén finns det stora brister inom vården när det gäller koordinering och samverkan, vilket gör att många närstående tar på sig för mycket ansvar och blir sjukskrivna till följd av stress.

– De sliter och kämpar och står oftast helt själva. Därför tänkte vi testa om det blir bättre om gruppen hjälps åt, att man kan finna stöd där.

Att ta tillvara på den kunskap som närstående och före detta cancerpatienter har är ett annat viktigt syfte.

– Många vill stötta och dela med sig av sin kunskap till andra som är i samma situation, men de vet inte hur. Det här kan vara ett sätt att ta tillvara på den kraft och vilja som finns, säger Ulrika Sandén.

Om kursen

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och genomförs för andra gången. Den är på distans med två kurstillfällen i Lund.

Den riktar sig såväl till cancerpatienter som till deras närstående och vårdgivare.

Huvudsyftet med kursen är att få till en effektivare sjukvård och lägre sjuktal.

Den är ett samarbete mellan LTH, Socialhögskolan och medicinska fakulteten.

Publicerad 25 April 2018 05:30