Cancerpatienter opererades inte i tid – tumörer spred sig

"Vi ser mycket allvarligt på detta"

SKÅNE. Bristen på sjuksköterskor fortsätter att äventyra skånska patienters hälsa. Förra hösten fick tio cancerpatienter vänta ovanligt länge på operation. I minst fyra av fallen misstänks patientens tumör ha spridit sig på grund av den långa väntetiden.

– I något av fallen har det blivit för sent att operera. Vi ser mycket allvarligt på detta, säger Marie Ekberg, chefläkare vid Skånes universitetssjukhus till Nyhetsbyrån Siren.

Sammanlagt tio lex Maria-anmälningar har skickats in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Väntetiden till operation av tarmcancer under hösten har varit upp till 13 veckor. Den främsta anledningen är att det saknats specialistsjuksköterskor.

– Om man har låg kapacitet blir man extra känslig när det uppstår ett högre inflöde av patienter, säger Marie Ekberg.

Universitetssjukhuset har försökt att lösa situationen genom att ta hjälp av andra vårdinrättningar. Trots detta har köerna varit orimligt långa.

– Vi har inte tackat nej till något erbjudande från andra sjukhus, säger Marie Ekberg.

Enligt anmälan är väntetiderna nu nere i tre-fyra veckor. Region Skåne planerar att rekrytera och skärpa de redan befintliga rutinerna.

Publicerad 24 April 2018 09:19