Förslag: Obligatorisk språkförskola för nyanlända

"Alla barn har rätt till ett språk"

MALMÖ. Liberalerna vill att alla nyanlända barn i åldrarna 3-5 ska få obligatorisk språkträning. Förbättrade språkkunskaper ökar chanserna till att senare klara kunskapskraven i skolan.

– Vi har ett tydligt på fokus på barnets bästa, säger Anneli Bojesson, partiets skolpolitiska talesperson i Malmö

Av
Maja Bergqvist

De allra flesta barn är idag redan inskrivna i förskolan. Förskolan har genom sin läroplan ett tydligt fokus på barnets språkutveckling.

Lagförslaget som nu Liberalerna på nationell nivå lägger fram omfattar alla nyanlända barn som är mellan tre och fem år och som inte redan är inskrivna i förskolan. Tanken är att de genom den obligatoriska språkförskolan ska ingå i den ordinarie förskoleverksamheten.

I de socioekonomiskt utsatta områdena i Malmö är andelen barn som är inskrivna i förskolan lägre än i andra delar av Malmö.

Anneli Bojesson (L) är Liberalernas skolpolitiska talesperson i Malmö. Hon hoppas att lagförslaget går igenom efter höstens val.

– Vi har ett tydligt på fokus på barnets bästa. Barnen är i centrum. Alla barn har rätt till ett språk och därmed också klara av skolan bättre.

I Malmö rör det sig om runt 200 barn som skulle omfattas av lagförändringen.

– Förskoleförvaltningen i Malmö anser att förskolorna i Malmö kan "svälja" dessa barn, säger Anneli Bojesson.

Det råder redan brist på förskollärare och barnskötare. Hur ska det ökade behovet av förskolepersonal kunna täckas?

– Vi måste göra Malmö till en attraktiv kommun att jobba i. De nyutexaminerade måste se det som en möjlighet att arbeta i Malmö. Bland annat måste vi se över lönerna. Dessutom kommer det att utgå ett statsbidrag.

Många förskollärare och barnskötare vill införa ett maxtak inom förskolan. Hur ser du på det?

– Jag måste ha politiska visioner och tro på att det vi gör är för barnens bästa, säger Anneli Bojesson.

Publicerad 20 April 2018 05:00