Daglig verksamhets brukare går ut i strejk – kräver högre ersättning

”Som det är nu får vi betala för att ta oss till jobbet”

MALMÖ. Under lång tid har brukarna vid flera av Malmös dagliga verksamheter varit missnöjda med sin habiliteringsersättning. I dag tjänar de fyra kronor i timmen, vilket inte ens täcker resorna till och från arbetet. Nu går de ut i strejk tills ersättningen höjs till en rimlig nivå.

– Vi ska inte behöva betala för att ta oss till våra arbeten och sedan jobba där gratis, säger Stefan Truedsson, som arbetar med webbtv-produktion på Daglig verksamhet Antennen på Industrigatan.

För Stefan och hans kollegor är det viktigt att ha arbeten att gå till. Det ger en meningsfull vardag och är ett incitament för att ta sig upp på morgnarna.

Det är inte så att vi sitter och spelar spel och lägger pussel. Vi utför faktiskt riktiga arbeten

– Jag anser att det jag gör är viktigt. Det är inte så att vi sitter och spelar spel och lägger pussel, utan vi utför faktiskt riktiga arbeten, säger han.

Att då bara få fyra kronor i timmen för sitt arbete är fel, menar Stefan och ett tjugotal av hans kollegor på Antennen, Framtiden, Backa kök och Informationsgruppen.

– Om det inte ens täcker våra busskort känns det som att vi lika gärna kan stanna hemma, men det hade varit tråkigt. Det är viktigt att komma i väg varje dag och träffa kollegor.

För att åstadkomma en förändring kommer brukarna från och med i dag att strejka.

– Vi kommer komma till våra arbetsplatser, men vi tänker inte arbeta. Inte förrän de lyssnar på våra krav och höjer habiliteringsersättningen.

Och vad tycker ni vore en rimlig ersättning?

– 20 kronor i timmen är vad vi kräver.

Initiativet att gå ut i strejk applåderas av ansvarig för den berörda verksamheten.

– Det gör mig otroligt glad att se att våra brukare vet hur de ska göra sin röst hörd. Det är en grupp son förtjänar att bli lyssnade på och att få sina frågor i fokus, säger Joakim Hansson, enhetschef på Daglig verksamhet.

Han fortsätter:

– Våra brukare har i huvudsak sin försörjning säkrad från Försäkringskassan, men sjuk- eller aktivitetsersättningen är i många fall låg. Självklart behöver de mer pengar, men man ska inte förväxla habiliteringsersättningen med en lön. Daglig verksamhet är en frivillig insats och ersättningen ges för att stimulera ökad delaktighet i verksamheten.

Beslut om en eventuell höjning av habiliteringsersättningen tas av ansvariga politiker i funktionsstödsnämnden. Även där välkomnas strejken.

– Att de strejkar ser jag som väldigt positivt. Det visar att de känner en stolthet för det de presterar. Jag hoppas även att de tar till vara chansen att göra sin röst hörd genom att komma till nämndsammanträdet för att framföra sina åsikter inför för samtliga politiker, säger Miljöpartiets Nils Karlsson, ordförande i funktionsstödsnämnden.

Frågan om habiliteringsersättningen kommer behandlas i funktionsstödsnämnden 21 mars, men redan nu kan Nils Karlsson berätta att det kommer ske en höjning.

– Vid arbetsutskottets möte förra veckan beslutade vi att fördubbla ersättningen från fyra till åtta kronor i timmen. Det gör att vi hamnar i det övre delen av genomsnittet. Habiliteringsstödet är inte att betrakta som en lön och man måste förstå att 20 kronor är väldigt mycket pengar i det här sammanhanget. Vi måste förhålla oss till den ekonomiska verkligheten. En dubblering är det som känns rimligt i det här steget, säger han.

Publicerad 15 March 2018 00:00