Hälften av kommunens lärare hinner inte äta lunch

”Alarmerande siffror – inget vi hört om tidigare”

MALMÖ. Att Malmös, liksom Sveriges, lärare arbetar under hög press är allmänt känt. Men att situationen blivit så pressad att närmare hälften av dem inte har tid att sitta ner och äta lunch kom som en chock för riksförbundet.

– Det är väldigt allvarligt och ett stort arbetsmiljöproblem. Det är inte konstigt att vi har så många sjukskrivningar, säger Catharina Niwhede, distriktsordförande för LR i Malmö stad.

Det är inte konstigt att vi har så många sjukskrivningar

Siffrorna om att nära hälften av Malmös lärare aldrig eller sällan hinner ta lunchrast kommer från en arbetsmiljöundersökning som Lärarnas Riksförbund gjorde under 2017.

I enkäten som delades ut till studie- och yrkesvägledare och lärare i regionen, svarade 42 procent av de tillfrågade att de inte har möjlighet till ostörd lunchrast varje dag. Värst är det i grundskolan där hela 55 procent svarade nekande på frågan om de har möjlighet till ostörd lunch. 48 procent svarade att de inte ens har möjlighet till paus, skriver tidningen Skolvärlden, som tagit del av undersökningen.

– Det är alarmerande siffror. Det finns en arbetstidslag som reglerar att alla ska ha möjlighet till minst 30 minuters paus efter fem timmars arbete. Och då ska det vara effektiva 30 minuter, inte en lunchpaus inklämd mellan två lektioner, säger Catharina Niwhede som förvånas över enkätresultaten.

– Vi vet sedan tidigare att våra medlemmar arbetar under hög press, men det här med luncherna var nytt för oss. Det har våra medlemmar inte fört fram tidigare. Det är nästan som att de vant sig vid att det är så, men det är inget som man ska behöva vänja sig vid. På vilken annan arbetsplats skulle det vara ok att inte kunna äta lunch? frågar Catharina Niwhede.

Hon menar att något måste göras akut för att komma till rätta med den allvarliga problematiken.

– Det behövs mer personal. Både fasta vikarier och annan skolpersonal som kan avlasta lärarna. Som det är nu tvingas lärare täcka för varandra vid sjukdom, vilket gör att man aldrig kan förutspå hur ens arbetsdag kommer att se ut. När man ska ta andras lektioner utöver ens egna går ofta lunchrasten åt, säger hon.

Att som lärare lämna sin arbetsplats över lunchen för att exempelvis äta ute eller ta en promenad är i dag inte möjligt.

– Det hinns inte med även om man har rätt till det. Lunchen är inte betald arbetstid så i praktiken ska man inte behöva vara på sin arbetsplats, säger Catharina Niwhede.

I arbetsmiljöenkäten svarar 50 procent av de tillfrågade även att arbetsbelastningen har ökat under 2017. Detta trots en redan hög arbetsbelastning.

På Malmö stad känner man igen problematiken, även om deras egen medarbetarundersökning inte visar på riktigt lika alarmerande siffror.

– I vår undersökning är det drygt 38 procent som svarar att de inte kan utnyttja sina pauser och raster till att slappna av. Resultaten skiljer dock stort mellan olika skolor. Det finns både goda och dåliga exempel, säger Kim Nybble, HR-chef på Malmö stad.

Oavsett vilka siffror som undersökningarna visar håller Kim Nybble med Catharina Niwhede om att tidsbristen är ett stort arbetsmiljöproblem som måste tas på allvar.

– Vi behöver ge skolorna bättre verktyg för att kunna bemanna rätt. Vi arbetar redan med skolornas bemanningsplaner men känner att vi behöver ta det ett varv till, säger hon.

Att det inte finns tillräckligt med lärare är ett nationellt problem.

– Av den anledningen tillförde vi under 2017 kompletterande kompetenser i form av lärarassistenter och elevkoordinatorer för att avlasta lärarna på olika sätt. Det är jätteviktigt att man ska kunna koppla av och vila på sina raster som anställd hos oss, säger Kim Nybble.

Publicerad 13 February 2018 04:15