Trygghetsmätning: Otryggheten ökar i Malmö

MALMÖ. Fler utsätts inte för brott men öndå ökar otryggheten i Malmö.– Kan till viss del kopplas till morden som skett under 2017, säger lokalpolisområdeschef Andy Roberts.

Av
Hannes Tobiasson

Tre av fyra Malmöbor har inte utsatts för något brott. Det visar polisens trygghetsundersökning 2017, där 7 000 slumpvist utvalda Malmöbor fått besvara frågor om tryggheten i staden.

Känslan av otrygghet och oron för att bli utsatt för brott ökar i jämförelse med förra året. Men brottsstatistiken på lokala områden följer inte samma utveckling.

– Upplevelsen går inte alltid hand i hand med den faktiska utsattheten. Men känslan av otrygghet är svår att gå till botten med. Vi tar alla sensorer på allvar, dels sådana här undersökningar och våra siffror över faktiska brott, säger Andy Roberts, lokalpolisområdeschef i norra Malmö.

– Men upplevelsen av otrygghet kan till viss del kopplas till morden som skett under 2017.

Ökad nedskräpning och bilar som bryter mot trafikregler är problem som ökar, enligt undersökningen. Känslan av otrygghet och andelen personer som avstår från aktivitet som ett resultat av det ökar, enligt undersökningen.

Vad gäller trafiken och nedskräpning är det indikatorer på upplevelsen av trygghet. Det är områden som polisen samarbetar med till exempel Malmö stad för att komma tillrätta med, enligt Andy Roberts.

Generellt är resultaten inte överraskande för polisen.

– Det är ingenting som sticker ut som vi inte har koll på. Den här undersökningen är en av flera signaler vi tar in, säger Andy Roberts.

Publicerad 04 December 2017 16:43