Barn föll i golvet vid förlossning – nu skärps rutinerna

Hög arbetsbelastning bakom allvarlig olycka

MALMÖ. Kvinnan stod upp och födde sitt barn rakt ner i golvet utan att någon vårdpersonal var i närheten. Nu skärps rutinerna vid Skånes universitetssjukhus i Malmö efter händelsen.

Det var i samband med en förlossning på sjukhuset i våras som olyckan inträffade. En 45-årig kvinnas förlossning var utdragen, hon fick värkstimulerande behandling, och mot slutet stod kvinnan vid ett gåbord. Plötsligt gick förloppet snabbare än förväntat. Den enda personal i rummet, en undersköterska, sprang ut i korridoren för att tillkalla en barnmorska.

Då föddes barnet som föll rakt ner i golvet i rummet. Varken mamman eller hennes anhöriga hann fånga upp det nyfödda barnet.

Händelsen har nu lex-Mariaanmälts som allvarlig vårdskada och bristande omhändertagande av mamman. "Barnet slog ansiktet och fick blåmärken men inga frakturer", står det i anmälan som lämnades in till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i tisdags.

Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms av chefläkare Daina Selga vara hög arbetsbelastning som ledde till att barnmorskan inte kunde vara närvarande under hela slutfasen av förlossningen och att undersköterskna inte valde att larma personal direkt från rummet.

Nu skärper SUS i Malmö sina rutiner genom att informera samtliga medarberate om de rutiner som gäller vid att slå larm efter mer personal i samband med förlossningar samt för beordning av extrapersonal vid hög arbetsbelastning.

Publicerad 24 November 2017 08:29